OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2018 הוא 5.241
02/12/2018 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2018 הוא 5.241
03/12/2018 5.241 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2018 הוא 5.241
04/12/2018 5.253 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2018 הוא 5.253
05/12/2018 5.249 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2018 הוא 5.249
06/12/2018 5.258 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2018 הוא 5.258
07/12/2018 5.267 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2018 הוא 5.267
08/12/2018 5.253 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2018 הוא 5.253
09/12/2018 5.253 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2018 הוא 5.253
10/12/2018 5.253 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2018 הוא 5.253
11/12/2018 5.281 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2018 הוא 5.281
12/12/2018 5.277 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2018 הוא 5.277
13/12/2018 5.288 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2018 הוא 5.288
14/12/2018 5.313 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2018 הוא 5.313
15/12/2018 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2018 הוא 5.323
16/12/2018 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2018 הוא 5.323
17/12/2018 5.323 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2018 הוא 5.323
18/12/2018 5.302 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2018 הוא 5.302
19/12/2018 5.292 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2018 הוא 5.292
20/12/2018 5.295 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2018 הוא 5.295
21/12/2018 5.315 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2018 הוא 5.315
22/12/2018 5.316 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2018 הוא 5.316
23/12/2018 5.316 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2018 הוא 5.316
24/12/2018 5.316 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2018 הוא 5.316
25/12/2018 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2018 הוא 5.32
26/12/2018 5.32 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2018 הוא 5.32
27/12/2018 5.326 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2018 הוא 5.326
28/12/2018 5.308 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2018 הוא 5.308
29/12/2018 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2018 הוא 5.279
30/12/2018 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2018 הוא 5.279
31/12/2018 5.279 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2018 הוא 5.279
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2019 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2018

תגובות הגולשים