OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 5.274 שער הדינר הירדני בתאריך 01/01/2019 הוא 5.274
02/01/2019 5.274 שער הדינר הירדני בתאריך 02/01/2019 הוא 5.274
03/01/2019 5.268 שער הדינר הירדני בתאריך 03/01/2019 הוא 5.268
04/01/2019 5.236 שער הדינר הירדני בתאריך 04/01/2019 הוא 5.236
05/01/2019 5.206 שער הדינר הירדני בתאריך 05/01/2019 הוא 5.206
06/01/2019 5.206 שער הדינר הירדני בתאריך 06/01/2019 הוא 5.206
07/01/2019 5.206 שער הדינר הירדני בתאריך 07/01/2019 הוא 5.206
08/01/2019 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 08/01/2019 הוא 5.212
09/01/2019 5.189 שער הדינר הירדני בתאריך 09/01/2019 הוא 5.189
10/01/2019 5.164 שער הדינר הירדני בתאריך 10/01/2019 הוא 5.164
11/01/2019 5.177 שער הדינר הירדני בתאריך 11/01/2019 הוא 5.177
12/01/2019 5.153 שער הדינר הירדני בתאריך 12/01/2019 הוא 5.153
13/01/2019 5.153 שער הדינר הירדני בתאריך 13/01/2019 הוא 5.153
14/01/2019 5.153 שער הדינר הירדני בתאריך 14/01/2019 הוא 5.153
15/01/2019 5.172 שער הדינר הירדני בתאריך 15/01/2019 הוא 5.172
16/01/2019 5.182 שער הדינר הירדני בתאריך 16/01/2019 הוא 5.182
17/01/2019 5.198 שער הדינר הירדני בתאריך 17/01/2019 הוא 5.198
18/01/2019 5.203 שער הדינר הירדני בתאריך 18/01/2019 הוא 5.203
19/01/2019 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 19/01/2019 הוא 5.212
20/01/2019 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 20/01/2019 הוא 5.212
21/01/2019 5.212 שער הדינר הירדני בתאריך 21/01/2019 הוא 5.212
22/01/2019 5.20 שער הדינר הירדני בתאריך 22/01/2019 הוא 5.20
23/01/2019 5.191 שער הדינר הירדני בתאריך 23/01/2019 הוא 5.191
24/01/2019 5.19 שער הדינר הירדני בתאריך 24/01/2019 הוא 5.19
25/01/2019 5.193 שער הדינר הירדני בתאריך 25/01/2019 הוא 5.193
26/01/2019 5.186 שער הדינר הירדני בתאריך 26/01/2019 הוא 5.186
27/01/2019 5.186 שער הדינר הירדני בתאריך 27/01/2019 הוא 5.186
28/01/2019 5.186 שער הדינר הירדני בתאריך 28/01/2019 הוא 5.186
29/01/2019 5.184 שער הדינר הירדני בתאריך 29/01/2019 הוא 5.184
30/01/2019 5.178 שער הדינר הירדני בתאריך 30/01/2019 הוא 5.178
31/01/2019 5.133 שער הדינר הירדני בתאריך 31/01/2019 הוא 5.133
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2019 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 12/2018

תגובות הגולשים