OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש מרץ 2019 (03/2019)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני במרץ 2019 (03/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/03/2019 5.113 שער הדינר הירדני בתאריך 01/03/2019 הוא 5.113
02/03/2019 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 02/03/2019 הוא 5.114
03/03/2019 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 03/03/2019 הוא 5.114
04/03/2019 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 04/03/2019 הוא 5.114
05/03/2019 5.106 שער הדינר הירדני בתאריך 05/03/2019 הוא 5.106
06/03/2019 5.101 שער הדינר הירדני בתאריך 06/03/2019 הוא 5.101
07/03/2019 5.102 שער הדינר הירדני בתאריך 07/03/2019 הוא 5.102
08/03/2019 5.123 שער הדינר הירדני בתאריך 08/03/2019 הוא 5.123
09/03/2019 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 09/03/2019 הוא 5.114
10/03/2019 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 10/03/2019 הוא 5.114
11/03/2019 5.114 שער הדינר הירדני בתאריך 11/03/2019 הוא 5.114
12/03/2019 5.116 שער הדינר הירדני בתאריך 12/03/2019 הוא 5.116
13/03/2019 5.108 שער הדינר הירדני בתאריך 13/03/2019 הוא 5.108
14/03/2019 5.083 שער הדינר הירדני בתאריך 14/03/2019 הוא 5.083
15/03/2019 5.091 שער הדינר הירדני בתאריך 15/03/2019 הוא 5.091
16/03/2019 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 16/03/2019 הוא 5.08
17/03/2019 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 17/03/2019 הוא 5.08
18/03/2019 5.08 שער הדינר הירדני בתאריך 18/03/2019 הוא 5.08
19/03/2019 5.086 שער הדינר הירדני בתאריך 19/03/2019 הוא 5.086
20/03/2019 5.086 שער הדינר הירדני בתאריך 20/03/2019 הוא 5.086
21/03/2019 5.11 שער הדינר הירדני בתאריך 21/03/2019 הוא 5.11
22/03/2019 5.11 שער הדינר הירדני בתאריך 22/03/2019 הוא 5.11
23/03/2019 5.11 שער הדינר הירדני בתאריך 23/03/2019 הוא 5.11
24/03/2019 5.11 שער הדינר הירדני בתאריך 24/03/2019 הוא 5.11
25/03/2019 5.11 שער הדינר הירדני בתאריך 25/03/2019 הוא 5.11
26/03/2019 5.101 שער הדינר הירדני בתאריך 26/03/2019 הוא 5.101
27/03/2019 5.126 שער הדינר הירדני בתאריך 27/03/2019 הוא 5.126
28/03/2019 5.128 שער הדינר הירדני בתאריך 28/03/2019 הוא 5.128
29/03/2019 5.128 שער הדינר הירדני בתאריך 29/03/2019 הוא 5.128
30/03/2019 5.128 שער הדינר הירדני בתאריך 30/03/2019 הוא 5.128
31/03/2019 5.128 שער הדינר הירדני בתאריך 31/03/2019 הוא 5.128
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 04/2019 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 02/2019

תגובות הגולשים