OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 4.90 שער הדינר הירדני בתאריך 01/12/2019 הוא 4.90
02/12/2019 4.90 שער הדינר הירדני בתאריך 02/12/2019 הוא 4.90
03/12/2019 4.91 שער הדינר הירדני בתאריך 03/12/2019 הוא 4.91
04/12/2019 4.896 שער הדינר הירדני בתאריך 04/12/2019 הוא 4.896
05/12/2019 4.885 שער הדינר הירדני בתאריך 05/12/2019 הוא 4.885
06/12/2019 4.884 שער הדינר הירדני בתאריך 06/12/2019 הוא 4.884
07/12/2019 4.893 שער הדינר הירדני בתאריך 07/12/2019 הוא 4.893
08/12/2019 4.893 שער הדינר הירדני בתאריך 08/12/2019 הוא 4.893
09/12/2019 4.893 שער הדינר הירדני בתאריך 09/12/2019 הוא 4.893
10/12/2019 4.887 שער הדינר הירדני בתאריך 10/12/2019 הוא 4.887
11/12/2019 4.904 שער הדינר הירדני בתאריך 11/12/2019 הוא 4.904
12/12/2019 4.905 שער הדינר הירדני בתאריך 12/12/2019 הוא 4.905
13/12/2019 4.903 שער הדינר הירדני בתאריך 13/12/2019 הוא 4.903
14/12/2019 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 14/12/2019 הוא 4.929
15/12/2019 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 15/12/2019 הוא 4.929
16/12/2019 4.929 שער הדינר הירדני בתאריך 16/12/2019 הוא 4.929
17/12/2019 4.922 שער הדינר הירדני בתאריך 17/12/2019 הוא 4.922
18/12/2019 4.934 שער הדינר הירדני בתאריך 18/12/2019 הוא 4.934
19/12/2019 4.923 שער הדינר הירדני בתאריך 19/12/2019 הוא 4.923
20/12/2019 4.904 שער הדינר הירדני בתאריך 20/12/2019 הוא 4.904
21/12/2019 4.893 שער הדינר הירדני בתאריך 21/12/2019 הוא 4.893
22/12/2019 4.893 שער הדינר הירדני בתאריך 22/12/2019 הוא 4.893
23/12/2019 4.893 שער הדינר הירדני בתאריך 23/12/2019 הוא 4.893
24/12/2019 4.888 שער הדינר הירדני בתאריך 24/12/2019 הוא 4.888
25/12/2019 4.895 שער הדינר הירדני בתאריך 25/12/2019 הוא 4.895
26/12/2019 4.895 שער הדינר הירדני בתאריך 26/12/2019 הוא 4.895
27/12/2019 4.889 שער הדינר הירדני בתאריך 27/12/2019 הוא 4.889
28/12/2019 4.881 שער הדינר הירדני בתאריך 28/12/2019 הוא 4.881
29/12/2019 4.881 שער הדינר הירדני בתאריך 29/12/2019 הוא 4.881
30/12/2019 4.881 שער הדינר הירדני בתאריך 30/12/2019 הוא 4.881
31/12/2019 4.874 שער הדינר הירדני בתאריך 31/12/2019 הוא 4.874
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2020 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים