OFFICEGUY

שער הדינר הירדני בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הדינר הירדני בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 4.858 שער הדינר הירדני בתאריך 01/02/2020 הוא 4.858
02/02/2020 4.858 שער הדינר הירדני בתאריך 02/02/2020 הוא 4.858
03/02/2020 4.858 שער הדינר הירדני בתאריך 03/02/2020 הוא 4.858
04/02/2020 4.861 שער הדינר הירדני בתאריך 04/02/2020 הוא 4.861
05/02/2020 4.868 שער הדינר הירדני בתאריך 05/02/2020 הוא 4.868
06/02/2020 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 06/02/2020 הוא 4.848
07/02/2020 4.832 שער הדינר הירדני בתאריך 07/02/2020 הוא 4.832
08/02/2020 4.826 שער הדינר הירדני בתאריך 08/02/2020 הוא 4.826
09/02/2020 4.826 שער הדינר הירדני בתאריך 09/02/2020 הוא 4.826
10/02/2020 4.826 שער הדינר הירדני בתאריך 10/02/2020 הוא 4.826
11/02/2020 4.827 שער הדינר הירדני בתאריך 11/02/2020 הוא 4.827
12/02/2020 4.828 שער הדינר הירדני בתאריך 12/02/2020 הוא 4.828
13/02/2020 4.838 שער הדינר הירדני בתאריך 13/02/2020 הוא 4.838
14/02/2020 4.844 שער הדינר הירדני בתאריך 14/02/2020 הוא 4.844
15/02/2020 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 15/02/2020 הוא 4.834
16/02/2020 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 16/02/2020 הוא 4.834
17/02/2020 4.834 שער הדינר הירדני בתאריך 17/02/2020 הוא 4.834
18/02/2020 4.818 שער הדינר הירדני בתאריך 18/02/2020 הוא 4.818
19/02/2020 4.829 שער הדינר הירדני בתאריך 19/02/2020 הוא 4.829
20/02/2020 4.84 שער הדינר הירדני בתאריך 20/02/2020 הוא 4.84
21/02/2020 4.829 שער הדינר הירדני בתאריך 21/02/2020 הוא 4.829
22/02/2020 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 22/02/2020 הוא 4.848
23/02/2020 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 23/02/2020 הוא 4.848
24/02/2020 4.848 שער הדינר הירדני בתאריך 24/02/2020 הוא 4.848
25/02/2020 4.836 שער הדינר הירדני בתאריך 25/02/2020 הוא 4.836
26/02/2020 4.855 שער הדינר הירדני בתאריך 26/02/2020 הוא 4.855
27/02/2020 4.843 שער הדינר הירדני בתאריך 27/02/2020 הוא 4.843
28/02/2020 4.89 שער הדינר הירדני בתאריך 28/02/2020 הוא 4.89
29/02/2020 4.89 שער הדינר הירדני בתאריך 29/02/2020 הוא 4.89
מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 03/2020 מעבר לשער הדינר הירדני בחודש 01/2020

תגובות הגולשים