OFFICEGUY

שערי הין היפני לשנת 2008

שערי הין היפני לשנת 2008
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הין היפני בשנת 2008.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הין היפני (JPY) במהלך שנת 2008

תגובות הגולשים