OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2008 (01/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2008 (01/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2008 346.60 שער הין היפני בתאריך 01/01/2008 הוא 346.60
02/01/2008 346.60 שער הין היפני בתאריך 02/01/2008 הוא 346.60
03/01/2008 352.68 שער הין היפני בתאריך 03/01/2008 הוא 352.68
04/01/2008 348.08 שער הין היפני בתאריך 04/01/2008 הוא 348.08
05/01/2008 349.911 שער הין היפני בתאריך 05/01/2008 הוא 349.911
06/01/2008 349.911 שער הין היפני בתאריך 06/01/2008 הוא 349.911
07/01/2008 349.911 שער הין היפני בתאריך 07/01/2008 הוא 349.911
08/01/2008 346.451 שער הין היפני בתאריך 08/01/2008 הוא 346.451
09/01/2008 346.21 שער הין היפני בתאריך 09/01/2008 הוא 346.21
10/01/2008 346.511 שער הין היפני בתאריך 10/01/2008 הוא 346.511
11/01/2008 346.35 שער הין היפני בתאריך 11/01/2008 הוא 346.35
12/01/2008 346.131 שער הין היפני בתאריך 12/01/2008 הוא 346.131
13/01/2008 346.131 שער הין היפני בתאריך 13/01/2008 הוא 346.131
14/01/2008 346.131 שער הין היפני בתאריך 14/01/2008 הוא 346.131
15/01/2008 344.42 שער הין היפני בתאריך 15/01/2008 הוא 344.42
16/01/2008 352.151 שער הין היפני בתאריך 16/01/2008 הוא 352.151
17/01/2008 350.181 שער הין היפני בתאריך 17/01/2008 הוא 350.181
18/01/2008 353.271 שער הין היפני בתאריך 18/01/2008 הוא 353.271
19/01/2008 358.211 שער הין היפני בתאריך 19/01/2008 הוא 358.211
20/01/2008 358.211 שער הין היפני בתאריך 20/01/2008 הוא 358.211
21/01/2008 358.211 שער הין היפני בתאריך 21/01/2008 הוא 358.211
22/01/2008 356.37 שער הין היפני בתאריך 22/01/2008 הוא 356.37
23/01/2008 351.20 שער הין היפני בתאריך 23/01/2008 הוא 351.20
24/01/2008 345.191 שער הין היפני בתאריך 24/01/2008 הוא 345.191
25/01/2008 344.73 שער הין היפני בתאריך 25/01/2008 הוא 344.73
26/01/2008 348.521 שער הין היפני בתאריך 26/01/2008 הוא 348.521
27/01/2008 348.521 שער הין היפני בתאריך 27/01/2008 הוא 348.521
28/01/2008 348.521 שער הין היפני בתאריך 28/01/2008 הוא 348.521
29/01/2008 340.16 שער הין היפני בתאריך 29/01/2008 הוא 340.16
30/01/2008 341.211 שער הין היפני בתאריך 30/01/2008 הוא 341.211
31/01/2008 341.261 שער הין היפני בתאריך 31/01/2008 הוא 341.261
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2008

תגובות הגולשים