OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2008 (02/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2008 (02/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2008 3.377 שער הין היפני בתאריך 01/02/2008 הוא 3.377
02/02/2008 3.348 שער הין היפני בתאריך 02/02/2008 הוא 3.348
03/02/2008 3.348 שער הין היפני בתאריך 03/02/2008 הוא 3.348
04/02/2008 3.348 שער הין היפני בתאריך 04/02/2008 הוא 3.348
05/02/2008 3.353 שער הין היפני בתאריך 05/02/2008 הוא 3.353
06/02/2008 3.404 שער הין היפני בתאריך 06/02/2008 הוא 3.404
07/02/2008 3.434 שער הין היפני בתאריך 07/02/2008 הוא 3.434
08/02/2008 3.356 שער הין היפני בתאריך 08/02/2008 הוא 3.356
09/02/2008 3.39 שער הין היפני בתאריך 09/02/2008 הוא 3.39
10/02/2008 3.39 שער הין היפני בתאריך 10/02/2008 הוא 3.39
11/02/2008 3.39 שער הין היפני בתאריך 11/02/2008 הוא 3.39
12/02/2008 3.344 שער הין היפני בתאריך 12/02/2008 הוא 3.344
13/02/2008 3.353 שער הין היפני בתאריך 13/02/2008 הוא 3.353
14/02/2008 3.341 שער הין היפני בתאריך 14/02/2008 הוא 3.341
15/02/2008 3.318 שער הין היפני בתאריך 15/02/2008 הוא 3.318
16/02/2008 3.329 שער הין היפני בתאריך 16/02/2008 הוא 3.329
17/02/2008 3.329 שער הין היפני בתאריך 17/02/2008 הוא 3.329
18/02/2008 3.329 שער הין היפני בתאריך 18/02/2008 הוא 3.329
19/02/2008 3.34 שער הין היפני בתאריך 19/02/2008 הוא 3.34
20/02/2008 3.358 שער הין היפני בתאריך 20/02/2008 הוא 3.358
21/02/2008 3.337 שער הין היפני בתאריך 21/02/2008 הוא 3.337
22/02/2008 3.35 שער הין היפני בתאריך 22/02/2008 הוא 3.35
23/02/2008 3.322 שער הין היפני בתאריך 23/02/2008 הוא 3.322
24/02/2008 3.322 שער הין היפני בתאריך 24/02/2008 הוא 3.322
25/02/2008 3.322 שער הין היפני בתאריך 25/02/2008 הוא 3.322
26/02/2008 3.364 שער הין היפני בתאריך 26/02/2008 הוא 3.364
27/02/2008 3.393 שער הין היפני בתאריך 27/02/2008 הוא 3.393
28/02/2008 3.401 שער הין היפני בתאריך 28/02/2008 הוא 3.401
29/02/2008 3.481 שער הין היפני בתאריך 29/02/2008 הוא 3.481
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2008

תגובות הגולשים