OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2008 (04/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2008 (04/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2008 3.529 שער הין היפני בתאריך 01/04/2008 הוא 3.529
02/04/2008 3.485 שער הין היפני בתאריך 02/04/2008 הוא 3.485
03/04/2008 3.477 שער הין היפני בתאריך 03/04/2008 הוא 3.477
04/04/2008 3.532 שער הין היפני בתאריך 04/04/2008 הוא 3.532
05/04/2008 3.549 שער הין היפני בתאריך 05/04/2008 הוא 3.549
06/04/2008 3.549 שער הין היפני בתאריך 06/04/2008 הוא 3.549
07/04/2008 3.549 שער הין היפני בתאריך 07/04/2008 הוא 3.549
08/04/2008 3.539 שער הין היפני בתאריך 08/04/2008 הוא 3.539
09/04/2008 3.508 שער הין היפני בתאריך 09/04/2008 הוא 3.508
10/04/2008 3.602 שער הין היפני בתאריך 10/04/2008 הוא 3.602
11/04/2008 3.536 שער הין היפני בתאריך 11/04/2008 הוא 3.536
12/04/2008 3.543 שער הין היפני בתאריך 12/04/2008 הוא 3.543
13/04/2008 3.543 שער הין היפני בתאריך 13/04/2008 הוא 3.543
14/04/2008 3.543 שער הין היפני בתאריך 14/04/2008 הוא 3.543
15/04/2008 3.452 שער הין היפני בתאריך 15/04/2008 הוא 3.452
16/04/2008 3.431 שער הין היפני בתאריך 16/04/2008 הוא 3.431
17/04/2008 3.385 שער הין היפני בתאריך 17/04/2008 הוא 3.385
18/04/2008 3.342 שער הין היפני בתאריך 18/04/2008 הוא 3.342
19/04/2008 3.333 שער הין היפני בתאריך 19/04/2008 הוא 3.333
20/04/2008 3.333 שער הין היפני בתאריך 20/04/2008 הוא 3.333
21/04/2008 3.333 שער הין היפני בתאריך 21/04/2008 הוא 3.333
22/04/2008 3.363 שער הין היפני בתאריך 22/04/2008 הוא 3.363
23/04/2008 3.336 שער הין היפני בתאריך 23/04/2008 הוא 3.336
24/04/2008 3.327 שער הין היפני בתאריך 24/04/2008 הוא 3.327
25/04/2008 3.335 שער הין היפני בתאריך 25/04/2008 הוא 3.335
26/04/2008 3.314 שער הין היפני בתאריך 26/04/2008 הוא 3.314
27/04/2008 3.314 שער הין היפני בתאריך 27/04/2008 הוא 3.314
28/04/2008 3.314 שער הין היפני בתאריך 28/04/2008 הוא 3.314
29/04/2008 3.33 שער הין היפני בתאריך 29/04/2008 הוא 3.33
30/04/2008 3.29 שער הין היפני בתאריך 30/04/2008 הוא 3.29
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2008

תגובות הגולשים