OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2008 (09/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2008 (09/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2008 3.356 שער הין היפני בתאריך 01/09/2008 הוא 3.356
02/09/2008 3.341 שער הין היפני בתאריך 02/09/2008 הוא 3.341
03/09/2008 3.319 שער הין היפני בתאריך 03/09/2008 הוא 3.319
04/09/2008 3.303 שער הין היפני בתאריך 04/09/2008 הוא 3.303
05/09/2008 3.363 שער הין היפני בתאריך 05/09/2008 הוא 3.363
06/09/2008 3.298 שער הין היפני בתאריך 06/09/2008 הוא 3.298
07/09/2008 3.298 שער הין היפני בתאריך 07/09/2008 הוא 3.298
08/09/2008 3.298 שער הין היפני בתאריך 08/09/2008 הוא 3.298
09/09/2008 3.329 שער הין היפני בתאריך 09/09/2008 הוא 3.329
10/09/2008 3.365 שער הין היפני בתאריך 10/09/2008 הוא 3.365
11/09/2008 3.393 שער הין היפני בתאריך 11/09/2008 הוא 3.393
12/09/2008 3.368 שער הין היפני בתאריך 12/09/2008 הוא 3.368
13/09/2008 3.411 שער הין היפני בתאריך 13/09/2008 הוא 3.411
14/09/2008 3.411 שער הין היפני בתאריך 14/09/2008 הוא 3.411
15/09/2008 3.411 שער הין היפני בתאריך 15/09/2008 הוא 3.411
16/09/2008 3.402 שער הין היפני בתאריך 16/09/2008 הוא 3.402
17/09/2008 3.359 שער הין היפני בתאריך 17/09/2008 הוא 3.359
18/09/2008 3.366 שער הין היפני בתאריך 18/09/2008 הוא 3.366
19/09/2008 3.289 שער הין היפני בתאריך 19/09/2008 הוא 3.289
20/09/2008 3.287 שער הין היפני בתאריך 20/09/2008 הוא 3.287
21/09/2008 3.287 שער הין היפני בתאריך 21/09/2008 הוא 3.287
22/09/2008 3.287 שער הין היפני בתאריך 22/09/2008 הוא 3.287
23/09/2008 3.227 שער הין היפני בתאריך 23/09/2008 הוא 3.227
24/09/2008 3.226 שער הין היפני בתאריך 24/09/2008 הוא 3.226
25/09/2008 3.207 שער הין היפני בתאריך 25/09/2008 הוא 3.207
26/09/2008 3.237 שער הין היפני בתאריך 26/09/2008 הוא 3.237
27/09/2008 3.237 שער הין היפני בתאריך 27/09/2008 הוא 3.237
28/09/2008 3.237 שער הין היפני בתאריך 28/09/2008 הוא 3.237
29/09/2008 3.237 שער הין היפני בתאריך 29/09/2008 הוא 3.237
30/09/2008 3.237 שער הין היפני בתאריך 30/09/2008 הוא 3.237
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2008

תגובות הגולשים