OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2008 (10/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2008 (10/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2008 3.316 שער הין היפני בתאריך 01/10/2008 הוא 3.316
02/10/2008 3.316 שער הין היפני בתאריך 02/10/2008 הוא 3.316
03/10/2008 3.297 שער הין היפני בתאריך 03/10/2008 הוא 3.297
04/10/2008 3.356 שער הין היפני בתאריך 04/10/2008 הוא 3.356
05/10/2008 3.356 שער הין היפני בתאריך 05/10/2008 הוא 3.356
06/10/2008 3.356 שער הין היפני בתאריך 06/10/2008 הוא 3.356
07/10/2008 3.42 שער הין היפני בתאריך 07/10/2008 הוא 3.42
08/10/2008 3.627 שער הין היפני בתאריך 08/10/2008 הוא 3.627
09/10/2008 3.627 שער הין היפני בתאריך 09/10/2008 הוא 3.627
10/10/2008 3.627 שער הין היפני בתאריך 10/10/2008 הוא 3.627
11/10/2008 3.595 שער הין היפני בתאריך 11/10/2008 הוא 3.595
12/10/2008 3.595 שער הין היפני בתאריך 12/10/2008 הוא 3.595
13/10/2008 3.595 שער הין היפני בתאריך 13/10/2008 הוא 3.595
14/10/2008 3.584 שער הין היפני בתאריך 14/10/2008 הוא 3.584
15/10/2008 3.584 שער הין היפני בתאריך 15/10/2008 הוא 3.584
16/10/2008 3.697 שער הין היפני בתאריך 16/10/2008 הוא 3.697
17/10/2008 3.709 שער הין היפני בתאריך 17/10/2008 הוא 3.709
18/10/2008 3.675 שער הין היפני בתאריך 18/10/2008 הוא 3.675
19/10/2008 3.675 שער הין היפני בתאריך 19/10/2008 הוא 3.675
20/10/2008 3.675 שער הין היפני בתאריך 20/10/2008 הוא 3.675
21/10/2008 3.863 שער הין היפני בתאריך 21/10/2008 הוא 3.863
22/10/2008 3.863 שער הין היפני בתאריך 22/10/2008 הוא 3.863
23/10/2008 3.94 שער הין היפני בתאריך 23/10/2008 הוא 3.94
24/10/2008 4.248 שער הין היפני בתאריך 24/10/2008 הוא 4.248
25/10/2008 4.107 שער הין היפני בתאריך 25/10/2008 הוא 4.107
26/10/2008 4.107 שער הין היפני בתאריך 26/10/2008 הוא 4.107
27/10/2008 4.107 שער הין היפני בתאריך 27/10/2008 הוא 4.107
28/10/2008 3.957 שער הין היפני בתאריך 28/10/2008 הוא 3.957
29/10/2008 3.881 שער הין היפני בתאריך 29/10/2008 הוא 3.881
30/10/2008 3.767 שער הין היפני בתאריך 30/10/2008 הוא 3.767
31/10/2008 3.898 שער הין היפני בתאריך 31/10/2008 הוא 3.898
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2008

תגובות הגולשים