OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2008 (11/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2008 (11/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2008 3.784 שער הין היפני בתאריך 01/11/2008 הוא 3.784
02/11/2008 3.784 שער הין היפני בתאריך 02/11/2008 הוא 3.784
03/11/2008 3.784 שער הין היפני בתאריך 03/11/2008 הוא 3.784
04/11/2008 3.797 שער הין היפני בתאריך 04/11/2008 הוא 3.797
05/11/2008 3.87 שער הין היפני בתאריך 05/11/2008 הוא 3.87
06/11/2008 3.918 שער הין היפני בתאריך 06/11/2008 הוא 3.918
07/11/2008 3.917 שער הין היפני בתאריך 07/11/2008 הוא 3.917
08/11/2008 3.811 שער הין היפני בתאריך 08/11/2008 הוא 3.811
09/11/2008 3.811 שער הין היפני בתאריך 09/11/2008 הוא 3.811
10/11/2008 3.811 שער הין היפני בתאריך 10/11/2008 הוא 3.811
11/11/2008 3.876 שער הין היפני בתאריך 11/11/2008 הוא 3.876
12/11/2008 3.969 שער הין היפני בתאריך 12/11/2008 הוא 3.969
13/11/2008 4.101 שער הין היפני בתאריך 13/11/2008 הוא 4.101
14/11/2008 4.006 שער הין היפני בתאריך 14/11/2008 הוא 4.006
15/11/2008 4.059 שער הין היפני בתאריך 15/11/2008 הוא 4.059
16/11/2008 4.059 שער הין היפני בתאריך 16/11/2008 הוא 4.059
17/11/2008 4.059 שער הין היפני בתאריך 17/11/2008 הוא 4.059
18/11/2008 4.121 שער הין היפני בתאריך 18/11/2008 הוא 4.121
19/11/2008 4.101 שער הין היפני בתאריך 19/11/2008 הוא 4.101
20/11/2008 4.191 שער הין היפני בתאריך 20/11/2008 הוא 4.191
21/11/2008 4.221 שער הין היפני בתאריך 21/11/2008 הוא 4.221
22/11/2008 4.171 שער הין היפני בתאריך 22/11/2008 הוא 4.171
23/11/2008 4.171 שער הין היפני בתאריך 23/11/2008 הוא 4.171
24/11/2008 4.171 שער הין היפני בתאריך 24/11/2008 הוא 4.171
25/11/2008 4.128 שער הין היפני בתאריך 25/11/2008 הוא 4.128
26/11/2008 4.088 שער הין היפני בתאריך 26/11/2008 הוא 4.088
27/11/2008 4.093 שער הין היפני בתאריך 27/11/2008 הוא 4.093
28/11/2008 4.115 שער הין היפני בתאריך 28/11/2008 הוא 4.115
29/11/2008 4.115 שער הין היפני בתאריך 29/11/2008 הוא 4.115
30/11/2008 4.115 שער הין היפני בתאריך 30/11/2008 הוא 4.115
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2008 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2008

תגובות הגולשים