OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2008 (12/2008)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2008 (12/2008).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2008 4.25 שער הין היפני בתאריך 01/12/2008 הוא 4.25
02/12/2008 4.241 שער הין היפני בתאריך 02/12/2008 הוא 4.241
03/12/2008 4.274 שער הין היפני בתאריך 03/12/2008 הוא 4.274
04/12/2008 4.27 שער הין היפני בתאריך 04/12/2008 הוא 4.27
05/12/2008 4.319 שער הין היפני בתאריך 05/12/2008 הוא 4.319
06/12/2008 4.213 שער הין היפני בתאריך 06/12/2008 הוא 4.213
07/12/2008 4.213 שער הין היפני בתאריך 07/12/2008 הוא 4.213
08/12/2008 4.213 שער הין היפני בתאריך 08/12/2008 הוא 4.213
09/12/2008 4.243 שער הין היפני בתאריך 09/12/2008 הוא 4.243
10/12/2008 4.211 שער הין היפני בתאריך 10/12/2008 הוא 4.211
11/12/2008 4.282 שער הין היפני בתאריך 11/12/2008 הוא 4.282
12/12/2008 4.315 שער הין היפני בתאריך 12/12/2008 הוא 4.315
13/12/2008 4.253 שער הין היפני בתאריך 13/12/2008 הוא 4.253
14/12/2008 4.253 שער הין היפני בתאריך 14/12/2008 הוא 4.253
15/12/2008 4.253 שער הין היפני בתאריך 15/12/2008 הוא 4.253
16/12/2008 4.261 שער הין היפני בתאריך 16/12/2008 הוא 4.261
17/12/2008 4.246 שער הין היפני בתאריך 17/12/2008 הוא 4.246
18/12/2008 4.146 שער הין היפני בתאריך 18/12/2008 הוא 4.146
19/12/2008 4.213 שער הין היפני בתאריך 19/12/2008 הוא 4.213
20/12/2008 4.262 שער הין היפני בתאריך 20/12/2008 הוא 4.262
21/12/2008 4.262 שער הין היפני בתאריך 21/12/2008 הוא 4.262
22/12/2008 4.262 שער הין היפני בתאריך 22/12/2008 הוא 4.262
23/12/2008 4.257 שער הין היפני בתאריך 23/12/2008 הוא 4.257
24/12/2008 4.283 שער הין היפני בתאריך 24/12/2008 הוא 4.283
25/12/2008 4.267 שער הין היפני בתאריך 25/12/2008 הוא 4.267
26/12/2008 4.267 שער הין היפני בתאריך 26/12/2008 הוא 4.267
27/12/2008 4.267 שער הין היפני בתאריך 27/12/2008 הוא 4.267
28/12/2008 4.267 שער הין היפני בתאריך 28/12/2008 הוא 4.267
29/12/2008 4.267 שער הין היפני בתאריך 29/12/2008 הוא 4.267
30/12/2008 4.179 שער הין היפני בתאריך 30/12/2008 הוא 4.179
31/12/2008 4.198 שער הין היפני בתאריך 31/12/2008 הוא 4.198
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2009 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2008

תגובות הגולשים