OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2014 (09/2014)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2014 (09/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2014 3.433 שער הין היפני בתאריך 01/09/2014 הוא 3.433
02/09/2014 3.41 שער הין היפני בתאריך 02/09/2014 הוא 3.41
03/09/2014 3.407 שער הין היפני בתאריך 03/09/2014 הוא 3.407
04/09/2014 3.41 שער הין היפני בתאריך 04/09/2014 הוא 3.41
05/09/2014 3.425 שער הין היפני בתאריך 05/09/2014 הוא 3.425
06/09/2014 3.423 שער הין היפני בתאריך 06/09/2014 הוא 3.423
07/09/2014 3.423 שער הין היפני בתאריך 07/09/2014 הוא 3.423
08/09/2014 3.423 שער הין היפני בתאריך 08/09/2014 הוא 3.423
09/09/2014 3.399 שער הין היפני בתאריך 09/09/2014 הוא 3.399
10/09/2014 3.392 שער הין היפני בתאריך 10/09/2014 הוא 3.392
11/09/2014 3.387 שער הין היפני בתאריך 11/09/2014 הוא 3.387
12/09/2014 3.392 שער הין היפני בתאריך 12/09/2014 הוא 3.392
13/09/2014 3.381 שער הין היפני בתאריך 13/09/2014 הוא 3.381
14/09/2014 3.381 שער הין היפני בתאריך 14/09/2014 הוא 3.381
15/09/2014 3.381 שער הין היפני בתאריך 15/09/2014 הוא 3.381
16/09/2014 3.40 שער הין היפני בתאריך 16/09/2014 הוא 3.40
17/09/2014 3.40 שער הין היפני בתאריך 17/09/2014 הוא 3.40
18/09/2014 3.357 שער הין היפני בתאריך 18/09/2014 הוא 3.357
19/09/2014 3.337 שער הין היפני בתאריך 19/09/2014 הוא 3.337
20/09/2014 3.355 שער הין היפני בתאריך 20/09/2014 הוא 3.355
21/09/2014 3.355 שער הין היפני בתאריך 21/09/2014 הוא 3.355
22/09/2014 3.355 שער הין היפני בתאריך 22/09/2014 הוא 3.355
23/09/2014 3.373 שער הין היפני בתאריך 23/09/2014 הוא 3.373
24/09/2014 3.37 שער הין היפני בתאריך 24/09/2014 הוא 3.37
25/09/2014 3.37 שער הין היפני בתאריך 25/09/2014 הוא 3.37
26/09/2014 3.37 שער הין היפני בתאריך 26/09/2014 הוא 3.37
27/09/2014 3.37 שער הין היפני בתאריך 27/09/2014 הוא 3.37
28/09/2014 3.37 שער הין היפני בתאריך 28/09/2014 הוא 3.37
29/09/2014 3.37 שער הין היפני בתאריך 29/09/2014 הוא 3.37
30/09/2014 3.365 שער הין היפני בתאריך 30/09/2014 הוא 3.365
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2014 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2014

תגובות הגולשים