OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2014 (10/2014)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2014 (10/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2014 3.342 שער הין היפני בתאריך 01/10/2014 הוא 3.342
02/10/2014 3.354 שער הין היפני בתאריך 02/10/2014 הוא 3.354
03/10/2014 3.356 שער הין היפני בתאריך 03/10/2014 הוא 3.356
04/10/2014 3.356 שער הין היפני בתאריך 04/10/2014 הוא 3.356
05/10/2014 3.356 שער הין היפני בתאריך 05/10/2014 הוא 3.356
06/10/2014 3.356 שער הין היפני בתאריך 06/10/2014 הוא 3.356
07/10/2014 3.415 שער הין היפני בתאריך 07/10/2014 הוא 3.415
08/10/2014 3.456 שער הין היפני בתאריך 08/10/2014 הוא 3.456
09/10/2014 3.448 שער הין היפני בתאריך 09/10/2014 הוא 3.448
10/10/2014 3.448 שער הין היפני בתאריך 10/10/2014 הוא 3.448
11/10/2014 3.48 שער הין היפני בתאריך 11/10/2014 הוא 3.48
12/10/2014 3.48 שער הין היפני בתאריך 12/10/2014 הוא 3.48
13/10/2014 3.48 שער הין היפני בתאריך 13/10/2014 הוא 3.48
14/10/2014 3.499 שער הין היפני בתאריך 14/10/2014 הוא 3.499
15/10/2014 3.48 שער הין היפני בתאריך 15/10/2014 הוא 3.48
16/10/2014 3.487 שער הין היפני בתאריך 16/10/2014 הוא 3.487
17/10/2014 3.487 שער הין היפני בתאריך 17/10/2014 הוא 3.487
18/10/2014 3.499 שער הין היפני בתאריך 18/10/2014 הוא 3.499
19/10/2014 3.499 שער הין היפני בתאריך 19/10/2014 הוא 3.499
20/10/2014 3.499 שער הין היפני בתאריך 20/10/2014 הוא 3.499
21/10/2014 3.491 שער הין היפני בתאריך 21/10/2014 הוא 3.491
22/10/2014 3.499 שער הין היפני בתאריך 22/10/2014 הוא 3.499
23/10/2014 3.505 שער הין היפני בתאריך 23/10/2014 הוא 3.505
24/10/2014 3.506 שער הין היפני בתאריך 24/10/2014 הוא 3.506
25/10/2014 3.513 שער הין היפני בתאריך 25/10/2014 הוא 3.513
26/10/2014 3.513 שער הין היפני בתאריך 26/10/2014 הוא 3.513
27/10/2014 3.513 שער הין היפני בתאריך 27/10/2014 הוא 3.513
28/10/2014 3.481 שער הין היפני בתאריך 28/10/2014 הוא 3.481
29/10/2014 3.472 שער הין היפני בתאריך 29/10/2014 הוא 3.472
30/10/2014 3.462 שער הין היפני בתאריך 30/10/2014 הוא 3.462
31/10/2014 3.394 שער הין היפני בתאריך 31/10/2014 הוא 3.394
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2014 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2014

תגובות הגולשים