OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 3.346 שער הין היפני בתאריך 01/02/2015 הוא 3.346
02/02/2015 3.346 שער הין היפני בתאריך 02/02/2015 הוא 3.346
03/02/2015 3.35 שער הין היפני בתאריך 03/02/2015 הוא 3.35
04/02/2015 3.315 שער הין היפני בתאריך 04/02/2015 הוא 3.315
05/02/2015 3.301 שער הין היפני בתאריך 05/02/2015 הוא 3.301
06/02/2015 3.296 שער הין היפני בתאריך 06/02/2015 הוא 3.296
07/02/2015 3.273 שער הין היפני בתאריך 07/02/2015 הוא 3.273
08/02/2015 3.273 שער הין היפני בתאריך 08/02/2015 הוא 3.273
09/02/2015 3.273 שער הין היפני בתאריך 09/02/2015 הוא 3.273
10/02/2015 3.254 שער הין היפני בתאריך 10/02/2015 הוא 3.254
11/02/2015 3.226 שער הין היפני בתאריך 11/02/2015 הוא 3.226
12/02/2015 3.251 שער הין היפני בתאריך 12/02/2015 הוא 3.251
13/02/2015 3.266 שער הין היפני בתאריך 13/02/2015 הוא 3.266
14/02/2015 3.28 שער הין היפני בתאריך 14/02/2015 הוא 3.28
15/02/2015 3.28 שער הין היפני בתאריך 15/02/2015 הוא 3.28
16/02/2015 3.28 שער הין היפני בתאריך 16/02/2015 הוא 3.28
17/02/2015 3.253 שער הין היפני בתאריך 17/02/2015 הוא 3.253
18/02/2015 3.225 שער הין היפני בתאריך 18/02/2015 הוא 3.225
19/02/2015 3.232 שער הין היפני בתאריך 19/02/2015 הוא 3.232
20/02/2015 3.254 שער הין היפני בתאריך 20/02/2015 הוא 3.254
21/02/2015 3.241 שער הין היפני בתאריך 21/02/2015 הוא 3.241
22/02/2015 3.241 שער הין היפני בתאריך 22/02/2015 הוא 3.241
23/02/2015 3.241 שער הין היפני בתאריך 23/02/2015 הוא 3.241
24/02/2015 3.307 שער הין היפני בתאריך 24/02/2015 הוא 3.307
25/02/2015 3.314 שער הין היפני בתאריך 25/02/2015 הוא 3.314
26/02/2015 3.311 שער הין היפני בתאריך 26/02/2015 הוא 3.311
27/02/2015 3.324 שער הין היפני בתאריך 27/02/2015 הוא 3.324
28/02/2015 3.324 שער הין היפני בתאריך 28/02/2015 הוא 3.324
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2015

תגובות הגולשים