OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2015 (09/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2015 (09/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2015 3.27 שער הין היפני בתאריך 01/09/2015 הוא 3.27
02/09/2015 3.274 שער הין היפני בתאריך 02/09/2015 הוא 3.274
03/09/2015 3.269 שער הין היפני בתאריך 03/09/2015 הוא 3.269
04/09/2015 3.299 שער הין היפני בתאריך 04/09/2015 הוא 3.299
05/09/2015 3.295 שער הין היפני בתאריך 05/09/2015 הוא 3.295
06/09/2015 3.295 שער הין היפני בתאריך 06/09/2015 הוא 3.295
07/09/2015 3.295 שער הין היפני בתאריך 07/09/2015 הוא 3.295
08/09/2015 3.271 שער הין היפני בתאריך 08/09/2015 הוא 3.271
09/09/2015 3.22 שער הין היפני בתאריך 09/09/2015 הוא 3.22
10/09/2015 3.222 שער הין היפני בתאריך 10/09/2015 הוא 3.222
11/09/2015 3.21 שער הין היפני בתאריך 11/09/2015 הוא 3.21
12/09/2015 3.225 שער הין היפני בתאריך 12/09/2015 הוא 3.225
13/09/2015 3.225 שער הין היפני בתאריך 13/09/2015 הוא 3.225
14/09/2015 3.225 שער הין היפני בתאריך 14/09/2015 הוא 3.225
15/09/2015 3.225 שער הין היפני בתאריך 15/09/2015 הוא 3.225
16/09/2015 3.225 שער הין היפני בתאריך 16/09/2015 הוא 3.225
17/09/2015 3.204 שער הין היפני בתאריך 17/09/2015 הוא 3.204
18/09/2015 3.242 שער הין היפני בתאריך 18/09/2015 הוא 3.242
19/09/2015 3.257 שער הין היפני בתאריך 19/09/2015 הוא 3.257
20/09/2015 3.257 שער הין היפני בתאריך 20/09/2015 הוא 3.257
21/09/2015 3.257 שער הין היפני בתאריך 21/09/2015 הוא 3.257
22/09/2015 3.294 שער הין היפני בתאריך 22/09/2015 הוא 3.294
23/09/2015 3.294 שער הין היפני בתאריך 23/09/2015 הוא 3.294
24/09/2015 3.294 שער הין היפני בתאריך 24/09/2015 הוא 3.294
25/09/2015 3.274 שער הין היפני בתאריך 25/09/2015 הוא 3.274
26/09/2015 3.288 שער הין היפני בתאריך 26/09/2015 הוא 3.288
27/09/2015 3.288 שער הין היפני בתאריך 27/09/2015 הוא 3.288
28/09/2015 3.288 שער הין היפני בתאריך 28/09/2015 הוא 3.288
29/09/2015 3.288 שער הין היפני בתאריך 29/09/2015 הוא 3.288
30/09/2015 3.263 שער הין היפני בתאריך 30/09/2015 הוא 3.263
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2015

תגובות הגולשים