OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2015 (10/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2015 (10/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2015 0.033 שער הין היפני בתאריך 01/10/2015 הוא 0.033
02/10/2015 0.033 שער הין היפני בתאריך 02/10/2015 הוא 0.033
03/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 03/10/2015 הוא 0.032
04/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 04/10/2015 הוא 0.032
05/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 05/10/2015 הוא 0.032
06/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 06/10/2015 הוא 0.032
07/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 07/10/2015 הוא 0.032
08/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 08/10/2015 הוא 0.032
09/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 09/10/2015 הוא 0.032
10/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 10/10/2015 הוא 0.032
11/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 11/10/2015 הוא 0.032
12/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 12/10/2015 הוא 0.032
13/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 13/10/2015 הוא 0.032
14/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 14/10/2015 הוא 0.032
15/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 15/10/2015 הוא 0.032
16/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 16/10/2015 הוא 0.032
17/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 17/10/2015 הוא 0.032
18/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 18/10/2015 הוא 0.032
19/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 19/10/2015 הוא 0.032
20/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 20/10/2015 הוא 0.032
21/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 21/10/2015 הוא 0.032
22/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 22/10/2015 הוא 0.032
23/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 23/10/2015 הוא 0.032
24/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 24/10/2015 הוא 0.032
25/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 25/10/2015 הוא 0.032
26/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 26/10/2015 הוא 0.032
27/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 27/10/2015 הוא 0.032
28/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 28/10/2015 הוא 0.032
29/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 29/10/2015 הוא 0.032
30/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 30/10/2015 הוא 0.032
31/10/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 31/10/2015 הוא 0.032
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2015

תגובות הגולשים