OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2015 (11/2015)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2015 (11/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 01/11/2015 הוא 0.032
02/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 02/11/2015 הוא 0.032
03/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 03/11/2015 הוא 0.032
04/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 04/11/2015 הוא 0.032
05/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 05/11/2015 הוא 0.032
06/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 06/11/2015 הוא 0.032
07/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 07/11/2015 הוא 0.032
08/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 08/11/2015 הוא 0.032
09/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 09/11/2015 הוא 0.032
10/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 10/11/2015 הוא 0.032
11/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 11/11/2015 הוא 0.032
12/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 12/11/2015 הוא 0.032
13/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 13/11/2015 הוא 0.032
14/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 14/11/2015 הוא 0.032
15/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 15/11/2015 הוא 0.032
16/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 16/11/2015 הוא 0.032
17/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 17/11/2015 הוא 0.032
18/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 18/11/2015 הוא 0.032
19/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 19/11/2015 הוא 0.032
20/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 20/11/2015 הוא 0.032
21/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 21/11/2015 הוא 0.032
22/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 22/11/2015 הוא 0.032
23/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 23/11/2015 הוא 0.032
24/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 24/11/2015 הוא 0.032
25/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 25/11/2015 הוא 0.032
26/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 26/11/2015 הוא 0.032
27/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 27/11/2015 הוא 0.032
28/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 28/11/2015 הוא 0.032
29/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 29/11/2015 הוא 0.032
30/11/2015 0.032 שער הין היפני בתאריך 30/11/2015 הוא 0.032
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2015 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2015

תגובות הגולשים