OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 01/02/2016 הוא 0.033
02/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 02/02/2016 הוא 0.033
03/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 03/02/2016 הוא 0.033
04/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 04/02/2016 הוא 0.033
05/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 05/02/2016 הוא 0.033
06/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 06/02/2016 הוא 0.033
07/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 07/02/2016 הוא 0.033
08/02/2016 0.033 שער הין היפני בתאריך 08/02/2016 הוא 0.033
09/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 09/02/2016 הוא 0.034
10/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 10/02/2016 הוא 0.034
11/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 11/02/2016 הוא 0.035
12/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 12/02/2016 הוא 0.034
13/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 13/02/2016 הוא 0.034
14/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 14/02/2016 הוא 0.034
15/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 15/02/2016 הוא 0.034
16/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 16/02/2016 הוא 0.034
17/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 17/02/2016 הוא 0.034
18/02/2016 0.034 שער הין היפני בתאריך 18/02/2016 הוא 0.034
19/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 19/02/2016 הוא 0.035
20/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 20/02/2016 הוא 0.035
21/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 21/02/2016 הוא 0.035
22/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 22/02/2016 הוא 0.035
23/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 23/02/2016 הוא 0.035
24/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 24/02/2016 הוא 0.035
25/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 25/02/2016 הוא 0.035
26/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 26/02/2016 הוא 0.035
27/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 27/02/2016 הוא 0.035
28/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 28/02/2016 הוא 0.035
29/02/2016 0.035 שער הין היפני בתאריך 29/02/2016 הוא 0.035
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2016

תגובות הגולשים