OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 3.37 שער הין היפני בתאריך 01/04/2016 הוא 3.37
02/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 02/04/2016 הוא 3.391
03/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 03/04/2016 הוא 3.391
04/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 04/04/2016 הוא 3.391
05/04/2016 3.44 שער הין היפני בתאריך 05/04/2016 הוא 3.44
06/04/2016 3.46 שער הין היפני בתאריך 06/04/2016 הוא 3.46
07/04/2016 3.499 שער הין היפני בתאריך 07/04/2016 הוא 3.499
08/04/2016 3.478 שער הין היפני בתאריך 08/04/2016 הוא 3.478
09/04/2016 3.495 שער הין היפני בתאריך 09/04/2016 הוא 3.495
10/04/2016 3.495 שער הין היפני בתאריך 10/04/2016 הוא 3.495
11/04/2016 3.495 שער הין היפני בתאריך 11/04/2016 הוא 3.495
12/04/2016 3.476 שער הין היפני בתאריך 12/04/2016 הוא 3.476
13/04/2016 3.45 שער הין היפני בתאריך 13/04/2016 הוא 3.45
14/04/2016 3.469 שער הין היפני בתאריך 14/04/2016 הוא 3.469
15/04/2016 3.462 שער הין היפני בתאריך 15/04/2016 הוא 3.462
16/04/2016 3.48 שער הין היפני בתאריך 16/04/2016 הוא 3.48
17/04/2016 3.48 שער הין היפני בתאריך 17/04/2016 הוא 3.48
18/04/2016 3.48 שער הין היפני בתאריך 18/04/2016 הוא 3.48
19/04/2016 3.442 שער הין היפני בתאריך 19/04/2016 הוא 3.442
20/04/2016 3.442 שער הין היפני בתאריך 20/04/2016 הוא 3.442
21/04/2016 3.43 שער הין היפני בתאריך 21/04/2016 הוא 3.43
22/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 22/04/2016 הוא 3.391
23/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 23/04/2016 הוא 3.391
24/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 24/04/2016 הוא 3.391
25/04/2016 3.391 שער הין היפני בתאריך 25/04/2016 הוא 3.391
26/04/2016 3.396 שער הין היפני בתאריך 26/04/2016 הוא 3.396
27/04/2016 3.389 שער הין היפני בתאריך 27/04/2016 הוא 3.389
28/04/2016 3.477 שער הין היפני בתאריך 28/04/2016 הוא 3.477
29/04/2016 3.477 שער הין היפני בתאריך 29/04/2016 הוא 3.477
30/04/2016 3.477 שער הין היפני בתאריך 30/04/2016 הוא 3.477
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2016

תגובות הגולשים