OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2016 (09/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2016 (09/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2016 3.643 שער הין היפני בתאריך 01/09/2016 הוא 3.643
02/09/2016 3.637 שער הין היפני בתאריך 02/09/2016 הוא 3.637
03/09/2016 3.647 שער הין היפני בתאריך 03/09/2016 הוא 3.647
04/09/2016 3.647 שער הין היפני בתאריך 04/09/2016 הוא 3.647
05/09/2016 3.647 שער הין היפני בתאריך 05/09/2016 הוא 3.647
06/09/2016 3.646 שער הין היפני בתאריך 06/09/2016 הוא 3.646
07/09/2016 3.708 שער הין היפני בתאריך 07/09/2016 הוא 3.708
08/09/2016 3.689 שער הין היפני בתאריך 08/09/2016 הוא 3.689
09/09/2016 3.677 שער הין היפני בתאריך 09/09/2016 הוא 3.677
10/09/2016 3.70 שער הין היפני בתאריך 10/09/2016 הוא 3.70
11/09/2016 3.70 שער הין היפני בתאריך 11/09/2016 הוא 3.70
12/09/2016 3.70 שער הין היפני בתאריך 12/09/2016 הוא 3.70
13/09/2016 3.688 שער הין היפני בתאריך 13/09/2016 הוא 3.688
14/09/2016 3.686 שער הין היפני בתאריך 14/09/2016 הוא 3.686
15/09/2016 3.695 שער הין היפני בתאריך 15/09/2016 הוא 3.695
16/09/2016 3.687 שער הין היפני בתאריך 16/09/2016 הוא 3.687
17/09/2016 3.709 שער הין היפני בתאריך 17/09/2016 הוא 3.709
18/09/2016 3.709 שער הין היפני בתאריך 18/09/2016 הוא 3.709
19/09/2016 3.709 שער הין היפני בתאריך 19/09/2016 הוא 3.709
20/09/2016 3.706 שער הין היפני בתאריך 20/09/2016 הוא 3.706
21/09/2016 3.736 שער הין היפני בתאריך 21/09/2016 הוא 3.736
22/09/2016 3.733 שער הין היפני בתאריך 22/09/2016 הוא 3.733
23/09/2016 3.722 שער הין היפני בתאריך 23/09/2016 הוא 3.722
24/09/2016 3.747 שער הין היפני בתאריך 24/09/2016 הוא 3.747
25/09/2016 3.747 שער הין היפני בתאריך 25/09/2016 הוא 3.747
26/09/2016 3.747 שער הין היפני בתאריך 26/09/2016 הוא 3.747
27/09/2016 3.733 שער הין היפני בתאריך 27/09/2016 הוא 3.733
28/09/2016 3.733 שער הין היפני בתאריך 28/09/2016 הוא 3.733
29/09/2016 3.70 שער הין היפני בתאריך 29/09/2016 הוא 3.70
30/09/2016 3.72 שער הין היפני בתאריך 30/09/2016 הוא 3.72
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2016

תגובות הגולשים