OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2016 (10/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2016 (10/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 01/10/2016 הוא 3.665
02/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 02/10/2016 הוא 3.665
03/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 03/10/2016 הוא 3.665
04/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 04/10/2016 הוא 3.665
05/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 05/10/2016 הוא 3.665
06/10/2016 3.651 שער הין היפני בתאריך 06/10/2016 הוא 3.651
07/10/2016 3.652 שער הין היפני בתאריך 07/10/2016 הוא 3.652
08/10/2016 3.666 שער הין היפני בתאריך 08/10/2016 הוא 3.666
09/10/2016 3.666 שער הין היפני בתאריך 09/10/2016 הוא 3.666
10/10/2016 3.666 שער הין היפני בתאריך 10/10/2016 הוא 3.666
11/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 11/10/2016 הוא 3.671
12/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 12/10/2016 הוא 3.671
13/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 13/10/2016 הוא 3.671
14/10/2016 3.663 שער הין היפני בתאריך 14/10/2016 הוא 3.663
15/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 15/10/2016 הוא 3.671
16/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 16/10/2016 הוא 3.671
17/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 17/10/2016 הוא 3.671
18/10/2016 3.671 שער הין היפני בתאריך 18/10/2016 הוא 3.671
19/10/2016 3.691 שער הין היפני בתאריך 19/10/2016 הוא 3.691
20/10/2016 3.698 שער הין היפני בתאריך 20/10/2016 הוא 3.698
21/10/2016 3.706 שער הין היפני בתאריך 21/10/2016 הוא 3.706
22/10/2016 3.681 שער הין היפני בתאריך 22/10/2016 הוא 3.681
23/10/2016 3.681 שער הין היפני בתאריך 23/10/2016 הוא 3.681
24/10/2016 3.681 שער הין היפני בתאריך 24/10/2016 הוא 3.681
25/10/2016 3.681 שער הין היפני בתאריך 25/10/2016 הוא 3.681
26/10/2016 3.685 שער הין היפני בתאריך 26/10/2016 הוא 3.685
27/10/2016 3.669 שער הין היפני בתאריך 27/10/2016 הוא 3.669
28/10/2016 3.663 שער הין היפני בתאריך 28/10/2016 הוא 3.663
29/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 29/10/2016 הוא 3.665
30/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 30/10/2016 הוא 3.665
31/10/2016 3.665 שער הין היפני בתאריך 31/10/2016 הוא 3.665
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2016

תגובות הגולשים