OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2016 (11/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2016 (11/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2016 3.649 שער הין היפני בתאריך 01/11/2016 הוא 3.649
02/11/2016 3.687 שער הין היפני בתאריך 02/11/2016 הוא 3.687
03/11/2016 3.699 שער הין היפני בתאריך 03/11/2016 הוא 3.699
04/11/2016 3.697 שער הין היפני בתאריך 04/11/2016 הוא 3.697
05/11/2016 3.652 שער הין היפני בתאריך 05/11/2016 הוא 3.652
06/11/2016 3.652 שער הין היפני בתאריך 06/11/2016 הוא 3.652
07/11/2016 3.652 שער הין היפני בתאריך 07/11/2016 הוא 3.652
08/11/2016 3.644 שער הין היפני בתאריך 08/11/2016 הוא 3.644
09/11/2016 3.685 שער הין היפני בתאריך 09/11/2016 הוא 3.685
10/11/2016 3.598 שער הין היפני בתאריך 10/11/2016 הוא 3.598
11/11/2016 3.61 שער הין היפני בתאריך 11/11/2016 הוא 3.61
12/11/2016 3.575 שער הין היפני בתאריך 12/11/2016 הוא 3.575
13/11/2016 3.575 שער הין היפני בתאריך 13/11/2016 הוא 3.575
14/11/2016 3.575 שער הין היפני בתאריך 14/11/2016 הוא 3.575
15/11/2016 3.551 שער הין היפני בתאריך 15/11/2016 הוא 3.551
16/11/2016 3.519 שער הין היפני בתאריך 16/11/2016 הוא 3.519
17/11/2016 3.528 שער הין היפני בתאריך 17/11/2016 הוא 3.528
18/11/2016 3.50 שער הין היפני בתאריך 18/11/2016 הוא 3.50
19/11/2016 3.497 שער הין היפני בתאריך 19/11/2016 הוא 3.497
20/11/2016 3.497 שער הין היפני בתאריך 20/11/2016 הוא 3.497
21/11/2016 3.497 שער הין היפני בתאריך 21/11/2016 הוא 3.497
22/11/2016 3.485 שער הין היפני בתאריך 22/11/2016 הוא 3.485
23/11/2016 3.479 שער הין היפני בתאריך 23/11/2016 הוא 3.479
24/11/2016 3.426 שער הין היפני בתאריך 24/11/2016 הוא 3.426
25/11/2016 3.423 שער הין היפני בתאריך 25/11/2016 הוא 3.423
26/11/2016 3.434 שער הין היפני בתאריך 26/11/2016 הוא 3.434
27/11/2016 3.434 שער הין היפני בתאריך 27/11/2016 הוא 3.434
28/11/2016 3.434 שער הין היפני בתאריך 28/11/2016 הוא 3.434
29/11/2016 3.414 שער הין היפני בתאריך 29/11/2016 הוא 3.414
30/11/2016 3.383 שער הין היפני בתאריך 30/11/2016 הוא 3.383
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2016 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2016

תגובות הגולשים