OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 3.357 שער הין היפני בתאריך 01/12/2016 הוא 3.357
02/12/2016 3.359 שער הין היפני בתאריך 02/12/2016 הוא 3.359
03/12/2016 3.343 שער הין היפני בתאריך 03/12/2016 הוא 3.343
04/12/2016 3.343 שער הין היפני בתאריך 04/12/2016 הוא 3.343
05/12/2016 3.343 שער הין היפני בתאריך 05/12/2016 הוא 3.343
06/12/2016 3.343 שער הין היפני בתאריך 06/12/2016 הוא 3.343
07/12/2016 3.333 שער הין היפני בתאריך 07/12/2016 הוא 3.333
08/12/2016 3.34 שער הין היפני בתאריך 08/12/2016 הוא 3.34
09/12/2016 3.338 שער הין היפני בתאריך 09/12/2016 הוא 3.338
10/12/2016 3.30 שער הין היפני בתאריך 10/12/2016 הוא 3.30
11/12/2016 3.30 שער הין היפני בתאריך 11/12/2016 הוא 3.30
12/12/2016 3.30 שער הין היפני בתאריך 12/12/2016 הוא 3.30
13/12/2016 3.302 שער הין היפני בתאריך 13/12/2016 הוא 3.302
14/12/2016 3.308 שער הין היפני בתאריך 14/12/2016 הוא 3.308
15/12/2016 3.254 שער הין היפני בתאריך 15/12/2016 הוא 3.254
16/12/2016 3.255 שער הין היפני בתאריך 16/12/2016 הוא 3.255
17/12/2016 3.299 שער הין היפני בתאריך 17/12/2016 הוא 3.299
18/12/2016 3.299 שער הין היפני בתאריך 18/12/2016 הוא 3.299
19/12/2016 3.299 שער הין היפני בתאריך 19/12/2016 הוא 3.299
20/12/2016 3.271 שער הין היפני בתאריך 20/12/2016 הוא 3.271
21/12/2016 3.266 שער הין היפני בתאריך 21/12/2016 הוא 3.266
22/12/2016 3.244 שער הין היפני בתאריך 22/12/2016 הוא 3.244
23/12/2016 3.251 שער הין היפני בתאריך 23/12/2016 הוא 3.251
24/12/2016 3.279 שער הין היפני בתאריך 24/12/2016 הוא 3.279
25/12/2016 3.279 שער הין היפני בתאריך 25/12/2016 הוא 3.279
26/12/2016 3.279 שער הין היפני בתאריך 26/12/2016 הוא 3.279
27/12/2016 3.279 שער הין היפני בתאריך 27/12/2016 הוא 3.279
28/12/2016 3.274 שער הין היפני בתאריך 28/12/2016 הוא 3.274
29/12/2016 3.296 שער הין היפני בתאריך 29/12/2016 הוא 3.296
30/12/2016 3.286 שער הין היפני בתאריך 30/12/2016 הוא 3.286
31/12/2016 3.286 שער הין היפני בתאריך 31/12/2016 הוא 3.286
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2016

תגובות הגולשים