OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 3.263 שער הין היפני בתאריך 01/01/2017 הוא 3.263
02/01/2017 3.263 שער הין היפני בתאריך 02/01/2017 הוא 3.263
03/01/2017 3.263 שער הין היפני בתאריך 03/01/2017 הוא 3.263
04/01/2017 3.281 שער הין היפני בתאריך 04/01/2017 הוא 3.281
05/01/2017 3.305 שער הין היפני בתאריך 05/01/2017 הוא 3.305
06/01/2017 3.314 שער הין היפני בתאריך 06/01/2017 הוא 3.314
07/01/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 07/01/2017 הוא 3.299
08/01/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 08/01/2017 הוא 3.299
09/01/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 09/01/2017 הוא 3.299
10/01/2017 3.315 שער הין היפני בתאריך 10/01/2017 הוא 3.315
11/01/2017 3.314 שער הין היפני בתאריך 11/01/2017 הוא 3.314
12/01/2017 3.346 שער הין היפני בתאריך 12/01/2017 הוא 3.346
13/01/2017 3.33 שער הין היפני בתאריך 13/01/2017 הוא 3.33
14/01/2017 3.35 שער הין היפני בתאריך 14/01/2017 הוא 3.35
15/01/2017 3.35 שער הין היפני בתאריך 15/01/2017 הוא 3.35
16/01/2017 3.35 שער הין היפני בתאריך 16/01/2017 הוא 3.35
17/01/2017 3.385 שער הין היפני בתאריך 17/01/2017 הוא 3.385
18/01/2017 3.363 שער הין היפני בתאריך 18/01/2017 הוא 3.363
19/01/2017 3.325 שער הין היפני בתאריך 19/01/2017 הוא 3.325
20/01/2017 3.311 שער הין היפני בתאריך 20/01/2017 הוא 3.311
21/01/2017 3.341 שער הין היפני בתאריך 21/01/2017 הוא 3.341
22/01/2017 3.341 שער הין היפני בתאריך 22/01/2017 הוא 3.341
23/01/2017 3.341 שער הין היפני בתאריך 23/01/2017 הוא 3.341
24/01/2017 3.341 שער הין היפני בתאריך 24/01/2017 הוא 3.341
25/01/2017 3.334 שער הין היפני בתאריך 25/01/2017 הוא 3.334
26/01/2017 3.309 שער הין היפני בתאריך 26/01/2017 הוא 3.309
27/01/2017 3.298 שער הין היפני בתאריך 27/01/2017 הוא 3.298
28/01/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 28/01/2017 הוא 3.299
29/01/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 29/01/2017 הוא 3.299
30/01/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 30/01/2017 הוא 3.299
31/01/2017 3.328 שער הין היפני בתאריך 31/01/2017 הוא 3.328
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2016

תגובות הגולשים