OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 3.255 שער הין היפני בתאריך 01/04/2017 הוא 3.255
02/04/2017 3.255 שער הין היפני בתאריך 02/04/2017 הוא 3.255
03/04/2017 3.255 שער הין היפני בתאריך 03/04/2017 הוא 3.255
04/04/2017 3.306 שער הין היפני בתאריך 04/04/2017 הוא 3.306
05/04/2017 3.296 שער הין היפני בתאריך 05/04/2017 הוא 3.296
06/04/2017 3.289 שער הין היפני בתאריך 06/04/2017 הוא 3.289
07/04/2017 3.299 שער הין היפני בתאריך 07/04/2017 הוא 3.299
08/04/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 08/04/2017 הוא 3.331
09/04/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 09/04/2017 הוא 3.331
10/04/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 10/04/2017 הוא 3.331
11/04/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 11/04/2017 הוא 3.331
12/04/2017 3.331 שער הין היפני בתאריך 12/04/2017 הוא 3.331
13/04/2017 3.346 שער הין היפני בתאריך 13/04/2017 הוא 3.346
14/04/2017 3.37 שער הין היפני בתאריך 14/04/2017 הוא 3.37
15/04/2017 3.37 שער הין היפני בתאריך 15/04/2017 הוא 3.37
16/04/2017 3.37 שער הין היפני בתאריך 16/04/2017 הוא 3.37
17/04/2017 3.37 שער הין היפני בתאריך 17/04/2017 הוא 3.37
18/04/2017 3.37 שער הין היפני בתאריך 18/04/2017 הוא 3.37
19/04/2017 3.367 שער הין היפני בתאריך 19/04/2017 הוא 3.367
20/04/2017 3.36 שער הין היפני בתאריך 20/04/2017 הוא 3.36
21/04/2017 3.37 שער הין היפני בתאריך 21/04/2017 הוא 3.37
22/04/2017 3.312 שער הין היפני בתאריך 22/04/2017 הוא 3.312
23/04/2017 3.312 שער הין היפני בתאריך 23/04/2017 הוא 3.312
24/04/2017 3.312 שער הין היפני בתאריך 24/04/2017 הוא 3.312
25/04/2017 3.303 שער הין היפני בתאריך 25/04/2017 הוא 3.303
26/04/2017 3.269 שער הין היפני בתאריך 26/04/2017 הוא 3.269
27/04/2017 3.272 שער הין היפני בתאריך 27/04/2017 הוא 3.272
28/04/2017 3.253 שער הין היפני בתאריך 28/04/2017 הוא 3.253
29/04/2017 3.253 שער הין היפני בתאריך 29/04/2017 הוא 3.253
30/04/2017 3.253 שער הין היפני בתאריך 30/04/2017 הוא 3.253
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2017

תגובות הגולשים