OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2017 (10/2017)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2017 (10/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2017 3.14 שער הין היפני בתאריך 01/10/2017 הוא 3.14
02/10/2017 3.14 שער הין היפני בתאריך 02/10/2017 הוא 3.14
03/10/2017 3.124 שער הין היפני בתאריך 03/10/2017 הוא 3.124
04/10/2017 3.129 שער הין היפני בתאריך 04/10/2017 הוא 3.129
05/10/2017 3.115 שער הין היפני בתאריך 05/10/2017 הוא 3.115
06/10/2017 3.115 שער הין היפני בתאריך 06/10/2017 הוא 3.115
07/10/2017 3.116 שער הין היפני בתאריך 07/10/2017 הוא 3.116
08/10/2017 3.116 שער הין היפני בתאריך 08/10/2017 הוא 3.116
09/10/2017 3.116 שער הין היפני בתאריך 09/10/2017 הוא 3.116
10/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 10/10/2017 הוא 3.126
11/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 11/10/2017 הוא 3.126
12/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 12/10/2017 הוא 3.126
13/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 13/10/2017 הוא 3.126
14/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 14/10/2017 הוא 3.126
15/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 15/10/2017 הוא 3.126
16/10/2017 3.126 שער הין היפני בתאריך 16/10/2017 הוא 3.126
17/10/2017 3.129 שער הין היפני בתאריך 17/10/2017 הוא 3.129
18/10/2017 3.082 שער הין היפני בתאריך 18/10/2017 הוא 3.082
19/10/2017 3.082 שער הין היפני בתאריך 19/10/2017 הוא 3.082
20/10/2017 3.082 שער הין היפני בתאריך 20/10/2017 הוא 3.082
21/10/2017 3.065 שער הין היפני בתאריך 21/10/2017 הוא 3.065
22/10/2017 3.065 שער הין היפני בתאריך 22/10/2017 הוא 3.065
23/10/2017 3.065 שער הין היפני בתאריך 23/10/2017 הוא 3.065
24/10/2017 3.074 שער הין היפני בתאריך 24/10/2017 הוא 3.074
25/10/2017 3.076 שער הין היפני בתאריך 25/10/2017 הוא 3.076
26/10/2017 3.089 שער הין היפני בתאריך 26/10/2017 הוא 3.089
27/10/2017 3.101 שער הין היפני בתאריך 27/10/2017 הוא 3.101
28/10/2017 3.104 שער הין היפני בתאריך 28/10/2017 הוא 3.104
29/10/2017 3.104 שער הין היפני בתאריך 29/10/2017 הוא 3.104
30/10/2017 3.104 שער הין היפני בתאריך 30/10/2017 הוא 3.104
31/10/2017 3.107 שער הין היפני בתאריך 31/10/2017 הוא 3.107
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2017 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2017

תגובות הגולשים