OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 3.083 שער הין היפני בתאריך 01/01/2018 הוא 3.083
02/01/2018 3.083 שער הין היפני בתאריך 02/01/2018 הוא 3.083
03/01/2018 3.083 שער הין היפני בתאריך 03/01/2018 הוא 3.083
04/01/2018 3.061 שער הין היפני בתאריך 04/01/2018 הוא 3.061
05/01/2018 3.045 שער הין היפני בתאריך 05/01/2018 הוא 3.045
06/01/2018 3.043 שער הין היפני בתאריך 06/01/2018 הוא 3.043
07/01/2018 3.043 שער הין היפני בתאריך 07/01/2018 הוא 3.043
08/01/2018 3.043 שער הין היפני בתאריך 08/01/2018 הוא 3.043
09/01/2018 3.057 שער הין היפני בתאריך 09/01/2018 הוא 3.057
10/01/2018 3.078 שער הין היפני בתאריך 10/01/2018 הוא 3.078
11/01/2018 3.064 שער הין היפני בתאריך 11/01/2018 הוא 3.064
12/01/2018 3.068 שער הין היפני בתאריך 12/01/2018 הוא 3.068
13/01/2018 3.073 שער הין היפני בתאריך 13/01/2018 הוא 3.073
14/01/2018 3.073 שער הין היפני בתאריך 14/01/2018 הוא 3.073
15/01/2018 3.073 שער הין היפני בתאריך 15/01/2018 הוא 3.073
16/01/2018 3.083 שער הין היפני בתאריך 16/01/2018 הוא 3.083
17/01/2018 3.116 שער הין היפני בתאריך 17/01/2018 הוא 3.116
18/01/2018 3.081 שער הין היפני בתאריך 18/01/2018 הוא 3.081
19/01/2018 3.08 שער הין היפני בתאריך 19/01/2018 הוא 3.08
20/01/2018 3.089 שער הין היפני בתאריך 20/01/2018 הוא 3.089
21/01/2018 3.089 שער הין היפני בתאריך 21/01/2018 הוא 3.089
22/01/2018 3.089 שער הין היפני בתאריך 22/01/2018 הוא 3.089
23/01/2018 3.097 שער הין היפני בתאריך 23/01/2018 הוא 3.097
24/01/2018 3.111 שער הין היפני בתאריך 24/01/2018 הוא 3.111
25/01/2018 3.126 שער הין היפני בתאריך 25/01/2018 הוא 3.126
26/01/2018 3.104 שער הין היפני בתאריך 26/01/2018 הוא 3.104
27/01/2018 3.137 שער הין היפני בתאריך 27/01/2018 הוא 3.137
28/01/2018 3.137 שער הין היפני בתאריך 28/01/2018 הוא 3.137
29/01/2018 3.137 שער הין היפני בתאריך 29/01/2018 הוא 3.137
30/01/2018 3.131 שער הין היפני בתאריך 30/01/2018 הוא 3.131
31/01/2018 3.131 שער הין היפני בתאריך 31/01/2018 הוא 3.131
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2017

תגובות הגולשים