OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 3.125 שער הין היפני בתאריך 01/02/2018 הוא 3.125
02/02/2018 3.124 שער הין היפני בתאריך 02/02/2018 הוא 3.124
03/02/2018 3.133 שער הין היפני בתאריך 03/02/2018 הוא 3.133
04/02/2018 3.133 שער הין היפני בתאריך 04/02/2018 הוא 3.133
05/02/2018 3.133 שער הין היפני בתאריך 05/02/2018 הוא 3.133
06/02/2018 3.19 שער הין היפני בתאריך 06/02/2018 הוא 3.19
07/02/2018 3.19 שער הין היפני בתאריך 07/02/2018 הוא 3.19
08/02/2018 3.192 שער הין היפני בתאריך 08/02/2018 הוא 3.192
09/02/2018 3.223 שער הין היפני בתאריך 09/02/2018 הוא 3.223
10/02/2018 3.244 שער הין היפני בתאריך 10/02/2018 הוא 3.244
11/02/2018 3.244 שער הין היפני בתאריך 11/02/2018 הוא 3.244
12/02/2018 3.244 שער הין היפני בתאריך 12/02/2018 הוא 3.244
13/02/2018 3.278 שער הין היפני בתאריך 13/02/2018 הוא 3.278
14/02/2018 3.289 שער הין היפני בתאריך 14/02/2018 הוא 3.289
15/02/2018 3.308 שער הין היפני בתאריך 15/02/2018 הוא 3.308
16/02/2018 3.335 שער הין היפני בתאריך 16/02/2018 הוא 3.335
17/02/2018 3.305 שער הין היפני בתאריך 17/02/2018 הוא 3.305
18/02/2018 3.305 שער הין היפני בתאריך 18/02/2018 הוא 3.305
19/02/2018 3.305 שער הין היפני בתאריך 19/02/2018 הוא 3.305
20/02/2018 3.266 שער הין היפני בתאריך 20/02/2018 הוא 3.266
21/02/2018 3.258 שער הין היפני בתאריך 21/02/2018 הוא 3.258
22/02/2018 3.258 שער הין היפני בתאריך 22/02/2018 הוא 3.258
23/02/2018 3.261 שער הין היפני בתאריך 23/02/2018 הוא 3.261
24/02/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 24/02/2018 הוא 3.275
25/02/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 25/02/2018 הוא 3.275
26/02/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 26/02/2018 הוא 3.275
27/02/2018 3.248 שער הין היפני בתאריך 27/02/2018 הוא 3.248
28/02/2018 3.253 שער הין היפני בתאריך 28/02/2018 הוא 3.253
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2018

תגובות הגולשים