OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 3.317 שער הין היפני בתאריך 01/04/2018 הוא 3.317
02/04/2018 3.317 שער הין היפני בתאריך 02/04/2018 הוא 3.317
03/04/2018 3.317 שער הין היפני בתאריך 03/04/2018 הוא 3.317
04/04/2018 3.324 שער הין היפני בתאריך 04/04/2018 הוא 3.324
05/04/2018 3.302 שער הין היפני בתאריך 05/04/2018 הוא 3.302
06/04/2018 3.298 שער הין היפני בתאריך 06/04/2018 הוא 3.298
07/04/2018 3.298 שער הין היפני בתאריך 07/04/2018 הוא 3.298
08/04/2018 3.298 שער הין היפני בתאריך 08/04/2018 הוא 3.298
09/04/2018 3.298 שער הין היפני בתאריך 09/04/2018 הוא 3.298
10/04/2018 3.277 שער הין היפני בתאריך 10/04/2018 הוא 3.277
11/04/2018 3.293 שער הין היפני בתאריך 11/04/2018 הוא 3.293
12/04/2018 3.284 שער הין היפני בתאריך 12/04/2018 הוא 3.284
13/04/2018 3.258 שער הין היפני בתאריך 13/04/2018 הוא 3.258
14/04/2018 3.266 שער הין היפני בתאריך 14/04/2018 הוא 3.266
15/04/2018 3.266 שער הין היפני בתאריך 15/04/2018 הוא 3.266
16/04/2018 3.266 שער הין היפני בתאריך 16/04/2018 הוא 3.266
17/04/2018 3.295 שער הין היפני בתאריך 17/04/2018 הוא 3.295
18/04/2018 3.279 שער הין היפני בתאריך 18/04/2018 הוא 3.279
19/04/2018 3.277 שער הין היפני בתאריך 19/04/2018 הוא 3.277
20/04/2018 3.277 שער הין היפני בתאריך 20/04/2018 הוא 3.277
21/04/2018 3.274 שער הין היפני בתאריך 21/04/2018 הוא 3.274
22/04/2018 3.274 שער הין היפני בתאריך 22/04/2018 הוא 3.274
23/04/2018 3.274 שער הין היפני בתאריך 23/04/2018 הוא 3.274
24/04/2018 3.272 שער הין היפני בתאריך 24/04/2018 הוא 3.272
25/04/2018 3.291 שער הין היפני בתאריך 25/04/2018 הוא 3.291
26/04/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 26/04/2018 הוא 3.275
27/04/2018 3.29 שער הין היפני בתאריך 27/04/2018 הוא 3.29
28/04/2018 3.284 שער הין היפני בתאריך 28/04/2018 הוא 3.284
29/04/2018 3.284 שער הין היפני בתאריך 29/04/2018 הוא 3.284
30/04/2018 3.284 שער הין היפני בתאריך 30/04/2018 הוא 3.284
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2018

תגובות הגולשים