OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2018 (10/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2018 (10/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2018 3.209 שער הין היפני בתאריך 01/10/2018 הוא 3.209
02/10/2018 3.209 שער הין היפני בתאריך 02/10/2018 הוא 3.209
03/10/2018 3.197 שער הין היפני בתאריך 03/10/2018 הוא 3.197
04/10/2018 3.189 שער הין היפני בתאריך 04/10/2018 הוא 3.189
05/10/2018 3.192 שער הין היפני בתאריך 05/10/2018 הוא 3.192
06/10/2018 3.194 שער הין היפני בתאריך 06/10/2018 הוא 3.194
07/10/2018 3.194 שער הין היפני בתאריך 07/10/2018 הוא 3.194
08/10/2018 3.194 שער הין היפני בתאריך 08/10/2018 הוא 3.194
09/10/2018 3.218 שער הין היפני בתאריך 09/10/2018 הוא 3.218
10/10/2018 3.203 שער הין היפני בתאריך 10/10/2018 הוא 3.203
11/10/2018 3.239 שער הין היפני בתאריך 11/10/2018 הוא 3.239
12/10/2018 3.231 שער הין היפני בתאריך 12/10/2018 הוא 3.231
13/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 13/10/2018 הוא 3.268
14/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 14/10/2018 הוא 3.268
15/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 15/10/2018 הוא 3.268
16/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 16/10/2018 הוא 3.268
17/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 17/10/2018 הוא 3.268
18/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 18/10/2018 הוא 3.268
19/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 19/10/2018 הוא 3.268
20/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 20/10/2018 הוא 3.268
21/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 21/10/2018 הוא 3.268
22/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 22/10/2018 הוא 3.268
23/10/2018 3.268 שער הין היפני בתאריך 23/10/2018 הוא 3.268
24/10/2018 3.265 שער הין היפני בתאריך 24/10/2018 הוא 3.265
25/10/2018 3.287 שער הין היפני בתאריך 25/10/2018 הוא 3.287
26/10/2018 3.305 שער הין היפני בתאריך 26/10/2018 הוא 3.305
27/10/2018 3.297 שער הין היפני בתאריך 27/10/2018 הוא 3.297
28/10/2018 3.297 שער הין היפני בתאריך 28/10/2018 הוא 3.297
29/10/2018 3.297 שער הין היפני בתאריך 29/10/2018 הוא 3.297
30/10/2018 3.286 שער הין היפני בתאריך 30/10/2018 הוא 3.286
31/10/2018 3.286 שער הין היפני בתאריך 31/10/2018 הוא 3.286
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2018

תגובות הגולשים