OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2018 (11/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2018 (11/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2018 3.281 שער הין היפני בתאריך 01/11/2018 הוא 3.281
02/11/2018 3.269 שער הין היפני בתאריך 02/11/2018 הוא 3.269
03/11/2018 3.267 שער הין היפני בתאריך 03/11/2018 הוא 3.267
04/11/2018 3.267 שער הין היפני בתאריך 04/11/2018 הוא 3.267
05/11/2018 3.267 שער הין היפני בתאריך 05/11/2018 הוא 3.267
06/11/2018 3.262 שער הין היפני בתאריך 06/11/2018 הוא 3.262
07/11/2018 3.244 שער הין היפני בתאריך 07/11/2018 הוא 3.244
08/11/2018 3.231 שער הין היפני בתאריך 08/11/2018 הוא 3.231
09/11/2018 3.236 שער הין היפני בתאריך 09/11/2018 הוא 3.236
10/11/2018 3.229 שער הין היפני בתאריך 10/11/2018 הוא 3.229
11/11/2018 3.229 שער הין היפני בתאריך 11/11/2018 הוא 3.229
12/11/2018 3.229 שער הין היפני בתאריך 12/11/2018 הוא 3.229
13/11/2018 3.236 שער הין היפני בתאריך 13/11/2018 הוא 3.236
14/11/2018 3.247 שער הין היפני בתאריך 14/11/2018 הוא 3.247
15/11/2018 3.258 שער הין היפני בתאריך 15/11/2018 הוא 3.258
16/11/2018 3.28 שער הין היפני בתאריך 16/11/2018 הוא 3.28
17/11/2018 3.288 שער הין היפני בתאריך 17/11/2018 הוא 3.288
18/11/2018 3.288 שער הין היפני בתאריך 18/11/2018 הוא 3.288
19/11/2018 3.288 שער הין היפני בתאריך 19/11/2018 הוא 3.288
20/11/2018 3.304 שער הין היפני בתאריך 20/11/2018 הוא 3.304
21/11/2018 3.31 שער הין היפני בתאריך 21/11/2018 הוא 3.31
22/11/2018 3.30 שער הין היפני בתאריך 22/11/2018 הוא 3.30
23/11/2018 3.31 שער הין היפני בתאריך 23/11/2018 הוא 3.31
24/11/2018 3.294 שער הין היפני בתאריך 24/11/2018 הוא 3.294
25/11/2018 3.294 שער הין היפני בתאריך 25/11/2018 הוא 3.294
26/11/2018 3.294 שער הין היפני בתאריך 26/11/2018 הוא 3.294
27/11/2018 3.281 שער הין היפני בתאריך 27/11/2018 הוא 3.281
28/11/2018 3.279 שער הין היפני בתאריך 28/11/2018 הוא 3.279
29/11/2018 3.276 שער הין היפני בתאריך 29/11/2018 הוא 3.276
30/11/2018 3.262 שער הין היפני בתאריך 30/11/2018 הוא 3.262
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2018 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2018

תגובות הגולשים