OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 01/12/2018 הוא 3.275
02/12/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 02/12/2018 הוא 3.275
03/12/2018 3.275 שער הין היפני בתאריך 03/12/2018 הוא 3.275
04/12/2018 3.305 שער הין היפני בתאריך 04/12/2018 הוא 3.305
05/12/2018 3.297 שער הין היפני בתאריך 05/12/2018 הוא 3.297
06/12/2018 3.307 שער הין היפני בתאריך 06/12/2018 הוא 3.307
07/12/2018 3.313 שער הין היפני בתאריך 07/12/2018 הוא 3.313
08/12/2018 3.31 שער הין היפני בתאריך 08/12/2018 הוא 3.31
09/12/2018 3.31 שער הין היפני בתאריך 09/12/2018 הוא 3.31
10/12/2018 3.31 שער הין היפני בתאריך 10/12/2018 הוא 3.31
11/12/2018 3.312 שער הין היפני בתאריך 11/12/2018 הוא 3.312
12/12/2018 3.302 שער הין היפני בתאריך 12/12/2018 הוא 3.302
13/12/2018 3.309 שער הין היפני בתאריך 13/12/2018 הוא 3.309
14/12/2018 3.322 שער הין היפני בתאריך 14/12/2018 הוא 3.322
15/12/2018 3.335 שער הין היפני בתאריך 15/12/2018 הוא 3.335
16/12/2018 3.335 שער הין היפני בתאריך 16/12/2018 הוא 3.335
17/12/2018 3.335 שער הין היפני בתאריך 17/12/2018 הוא 3.335
18/12/2018 3.35 שער הין היפני בתאריך 18/12/2018 הוא 3.35
19/12/2018 3.343 שער הין היפני בתאריך 19/12/2018 הוא 3.343
20/12/2018 3.362 שער הין היפני בתאריך 20/12/2018 הוא 3.362
21/12/2018 3.396 שער הין היפני בתאריך 21/12/2018 הוא 3.396
22/12/2018 3.397 שער הין היפני בתאריך 22/12/2018 הוא 3.397
23/12/2018 3.397 שער הין היפני בתאריך 23/12/2018 הוא 3.397
24/12/2018 3.397 שער הין היפני בתאריך 24/12/2018 הוא 3.397
25/12/2018 3.409 שער הין היפני בתאריך 25/12/2018 הוא 3.409
26/12/2018 3.409 שער הין היפני בתאריך 26/12/2018 הוא 3.409
27/12/2018 3.413 שער הין היפני בתאריך 27/12/2018 הוא 3.413
28/12/2018 3.414 שער הין היפני בתאריך 28/12/2018 הוא 3.414
29/12/2018 3.411 שער הין היפני בתאריך 29/12/2018 הוא 3.411
30/12/2018 3.411 שער הין היפני בתאריך 30/12/2018 הוא 3.411
31/12/2018 3.411 שער הין היפני בתאריך 31/12/2018 הוא 3.411
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2018

תגובות הגולשים