OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 3.435 שער הין היפני בתאריך 01/01/2019 הוא 3.435
02/01/2019 3.435 שער הין היפני בתאריך 02/01/2019 הוא 3.435
03/01/2019 3.478 שער הין היפני בתאריך 03/01/2019 הוא 3.478
04/01/2019 3.443 שער הין היפני בתאריך 04/01/2019 הוא 3.443
05/01/2019 3.412 שער הין היפני בתאריך 05/01/2019 הוא 3.412
06/01/2019 3.412 שער הין היפני בתאריך 06/01/2019 הוא 3.412
07/01/2019 3.412 שער הין היפני בתאריך 07/01/2019 הוא 3.412
08/01/2019 3.403 שער הין היפני בתאריך 08/01/2019 הוא 3.403
09/01/2019 3.382 שער הין היפני בתאריך 09/01/2019 הוא 3.382
10/01/2019 3.391 שער הין היפני בתאריך 10/01/2019 הוא 3.391
11/01/2019 3.391 שער הין היפני בתאריך 11/01/2019 הוא 3.391
12/01/2019 3.384 שער הין היפני בתאריך 12/01/2019 הוא 3.384
13/01/2019 3.384 שער הין היפני בתאריך 13/01/2019 הוא 3.384
14/01/2019 3.384 שער הין היפני בתאריך 14/01/2019 הוא 3.384
15/01/2019 3.383 שער הין היפני בתאריך 15/01/2019 הוא 3.383
16/01/2019 3.379 שער הין היפני בתאריך 16/01/2019 הוא 3.379
17/01/2019 3.39 שער הין היפני בתאריך 17/01/2019 הוא 3.39
18/01/2019 3.37 שער הין היפני בתאריך 18/01/2019 הוא 3.37
19/01/2019 3.373 שער הין היפני בתאריך 19/01/2019 הוא 3.373
20/01/2019 3.373 שער הין היפני בתאריך 20/01/2019 הוא 3.373
21/01/2019 3.373 שער הין היפני בתאריך 21/01/2019 הוא 3.373
22/01/2019 3.373 שער הין היפני בתאריך 22/01/2019 הוא 3.373
23/01/2019 3.359 שער הין היפני בתאריך 23/01/2019 הוא 3.359
24/01/2019 3.356 שער הין היפני בתאריך 24/01/2019 הוא 3.356
25/01/2019 3.356 שער הין היפני בתאריך 25/01/2019 הוא 3.356
26/01/2019 3.362 שער הין היפני בתאריך 26/01/2019 הוא 3.362
27/01/2019 3.362 שער הין היפני בתאריך 27/01/2019 הוא 3.362
28/01/2019 3.362 שער הין היפני בתאריך 28/01/2019 הוא 3.362
29/01/2019 3.361 שער הין היפני בתאריך 29/01/2019 הוא 3.361
30/01/2019 3.354 שער הין היפני בתאריך 30/01/2019 הוא 3.354
31/01/2019 3.354 שער הין היפני בתאריך 31/01/2019 הוא 3.354
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2018

תגובות הגולשים