OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 3.335 שער הין היפני בתאריך 01/02/2019 הוא 3.335
02/02/2019 3.301 שער הין היפני בתאריך 02/02/2019 הוא 3.301
03/02/2019 3.301 שער הין היפני בתאריך 03/02/2019 הוא 3.301
04/02/2019 3.301 שער הין היפני בתאריך 04/02/2019 הוא 3.301
05/02/2019 3.284 שער הין היפני בתאריך 05/02/2019 הוא 3.284
06/02/2019 3.297 שער הין היפני בתאריך 06/02/2019 הוא 3.297
07/02/2019 3.303 שער הין היפני בתאריך 07/02/2019 הוא 3.303
08/02/2019 3.308 שער הין היפני בתאריך 08/02/2019 הוא 3.308
09/02/2019 3.306 שער הין היפני בתאריך 09/02/2019 הוא 3.306
10/02/2019 3.306 שער הין היפני בתאריך 10/02/2019 הוא 3.306
11/02/2019 3.306 שער הין היפני בתאריך 11/02/2019 הוא 3.306
12/02/2019 3.298 שער הין היפני בתאריך 12/02/2019 הוא 3.298
13/02/2019 3.286 שער הין היפני בתאריך 13/02/2019 הוא 3.286
14/02/2019 3.298 שער הין היפני בתאריך 14/02/2019 הוא 3.298
15/02/2019 3.30 שער הין היפני בתאריך 15/02/2019 הוא 3.30
16/02/2019 3.275 שער הין היפני בתאריך 16/02/2019 הוא 3.275
17/02/2019 3.275 שער הין היפני בתאריך 17/02/2019 הוא 3.275
18/02/2019 3.275 שער הין היפני בתאריך 18/02/2019 הוא 3.275
19/02/2019 3.278 שער הין היפני בתאריך 19/02/2019 הוא 3.278
20/02/2019 3.265 שער הין היפני בתאריך 20/02/2019 הוא 3.265
21/02/2019 3.268 שער הין היפני בתאריך 21/02/2019 הוא 3.268
22/02/2019 3.26 שער הין היפני בתאריך 22/02/2019 הוא 3.26
23/02/2019 3.256 שער הין היפני בתאריך 23/02/2019 הוא 3.256
24/02/2019 3.256 שער הין היפני בתאריך 24/02/2019 הוא 3.256
25/02/2019 3.256 שער הין היפני בתאריך 25/02/2019 הוא 3.256
26/02/2019 3.268 שער הין היפני בתאריך 26/02/2019 הוא 3.268
27/02/2019 3.277 שער הין היפני בתאריך 27/02/2019 הוא 3.277
28/02/2019 3.254 שער הין היפני בתאריך 28/02/2019 הוא 3.254
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2019

תגובות הגולשים