OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.033 שער הין היפני בתאריך 01/04/2019 הוא 0.033
02/04/2019 0.033 שער הין היפני בתאריך 02/04/2019 הוא 0.033
03/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 03/04/2019 הוא 0.032
04/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 04/04/2019 הוא 0.032
05/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 05/04/2019 הוא 0.032
06/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 06/04/2019 הוא 0.032
07/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 07/04/2019 הוא 0.032
08/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 08/04/2019 הוא 0.032
09/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 09/04/2019 הוא 0.032
10/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 10/04/2019 הוא 0.032
11/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 11/04/2019 הוא 0.032
12/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 12/04/2019 הוא 0.032
13/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 13/04/2019 הוא 0.032
14/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 14/04/2019 הוא 0.032
15/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 15/04/2019 הוא 0.032
16/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 16/04/2019 הוא 0.032
17/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 17/04/2019 הוא 0.032
18/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 18/04/2019 הוא 0.032
19/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 19/04/2019 הוא 0.032
20/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 20/04/2019 הוא 0.032
21/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 21/04/2019 הוא 0.032
22/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 22/04/2019 הוא 0.032
23/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 23/04/2019 הוא 0.032
24/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 24/04/2019 הוא 0.032
25/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 25/04/2019 הוא 0.032
26/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 26/04/2019 הוא 0.032
27/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 27/04/2019 הוא 0.032
28/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 28/04/2019 הוא 0.032
29/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 29/04/2019 הוא 0.032
30/04/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 30/04/2019 הוא 0.032
מעבר לשער הין היפני בחודש 05/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2019

תגובות הגולשים