OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ספטמבר 2019 (09/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בספטמבר 2019 (09/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2019 3.326 שער הין היפני בתאריך 01/09/2019 הוא 3.326
02/09/2019 3.326 שער הין היפני בתאריך 02/09/2019 הוא 3.326
03/09/2019 3.345 שער הין היפני בתאריך 03/09/2019 הוא 3.345
04/09/2019 3.322 שער הין היפני בתאריך 04/09/2019 הוא 3.322
05/09/2019 3.293 שער הין היפני בתאריך 05/09/2019 הוא 3.293
06/09/2019 3.286 שער הין היפני בתאריך 06/09/2019 הוא 3.286
07/09/2019 3.298 שער הין היפני בתאריך 07/09/2019 הוא 3.298
08/09/2019 3.298 שער הין היפני בתאריך 08/09/2019 הוא 3.298
09/09/2019 3.298 שער הין היפני בתאריך 09/09/2019 הוא 3.298
10/09/2019 3.296 שער הין היפני בתאריך 10/09/2019 הוא 3.296
11/09/2019 3.291 שער הין היפני בתאריך 11/09/2019 הוא 3.291
12/09/2019 3.282 שער הין היפני בתאריך 12/09/2019 הוא 3.282
13/09/2019 3.266 שער הין היפני בתאריך 13/09/2019 הוא 3.266
14/09/2019 3.282 שער הין היפני בתאריך 14/09/2019 הוא 3.282
15/09/2019 3.282 שער הין היפני בתאריך 15/09/2019 הוא 3.282
16/09/2019 3.282 שער הין היפני בתאריך 16/09/2019 הוא 3.282
17/09/2019 3.273 שער הין היפני בתאריך 17/09/2019 הוא 3.273
18/09/2019 3.273 שער הין היפני בתאריך 18/09/2019 הוא 3.273
19/09/2019 3.263 שער הין היפני בתאריך 19/09/2019 הוא 3.263
20/09/2019 3.256 שער הין היפני בתאריך 20/09/2019 הוא 3.256
21/09/2019 3.273 שער הין היפני בתאריך 21/09/2019 הוא 3.273
22/09/2019 3.273 שער הין היפני בתאריך 22/09/2019 הוא 3.273
23/09/2019 3.273 שער הין היפני בתאריך 23/09/2019 הוא 3.273
24/09/2019 3.256 שער הין היפני בתאריך 24/09/2019 הוא 3.256
25/09/2019 3.262 שער הין היפני בתאריך 25/09/2019 הוא 3.262
26/09/2019 3.266 שער הין היפני בתאריך 26/09/2019 הוא 3.266
27/09/2019 3.228 שער הין היפני בתאריך 27/09/2019 הוא 3.228
28/09/2019 3.228 שער הין היפני בתאריך 28/09/2019 הוא 3.228
29/09/2019 3.228 שער הין היפני בתאריך 29/09/2019 הוא 3.228
30/09/2019 3.228 שער הין היפני בתאריך 30/09/2019 הוא 3.228
מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 08/2019

תגובות הגולשים