OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש אוקטובר 2019 (10/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני באוקטובר 2019 (10/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/10/2019 3.236 שער הין היפני בתאריך 01/10/2019 הוא 3.236
02/10/2019 3.236 שער הין היפני בתאריך 02/10/2019 הוא 3.236
03/10/2019 3.267 שער הין היפני בתאריך 03/10/2019 הוא 3.267
04/10/2019 3.26 שער הין היפני בתאריך 04/10/2019 הוא 3.26
05/10/2019 3.269 שער הין היפני בתאריך 05/10/2019 הוא 3.269
06/10/2019 3.269 שער הין היפני בתאריך 06/10/2019 הוא 3.269
07/10/2019 3.269 שער הין היפני בתאריך 07/10/2019 הוא 3.269
08/10/2019 3.262 שער הין היפני בתאריך 08/10/2019 הוא 3.262
09/10/2019 3.262 שער הין היפני בתאריך 09/10/2019 הוא 3.262
10/10/2019 3.262 שער הין היפני בתאריך 10/10/2019 הוא 3.262
11/10/2019 3.251 שער הין היפני בתאריך 11/10/2019 הוא 3.251
12/10/2019 3.242 שער הין היפני בתאריך 12/10/2019 הוא 3.242
13/10/2019 3.242 שער הין היפני בתאריך 13/10/2019 הוא 3.242
14/10/2019 3.242 שער הין היפני בתאריך 14/10/2019 הוא 3.242
15/10/2019 3.242 שער הין היפני בתאריך 15/10/2019 הוא 3.242
16/10/2019 3.254 שער הין היפני בתאריך 16/10/2019 הוא 3.254
17/10/2019 3.259 שער הין היפני בתאריך 17/10/2019 הוא 3.259
18/10/2019 3.251 שער הין היפני בתאריך 18/10/2019 הוא 3.251
19/10/2019 3.258 שער הין היפני בתאריך 19/10/2019 הוא 3.258
20/10/2019 3.258 שער הין היפני בתאריך 20/10/2019 הוא 3.258
21/10/2019 3.258 שער הין היפני בתאריך 21/10/2019 הוא 3.258
22/10/2019 3.258 שער הין היפני בתאריך 22/10/2019 הוא 3.258
23/10/2019 3.261 שער הין היפני בתאריך 23/10/2019 הוא 3.261
24/10/2019 3.243 שער הין היפני בתאריך 24/10/2019 הוא 3.243
25/10/2019 3.258 שער הין היפני בתאריך 25/10/2019 הוא 3.258
26/10/2019 3.246 שער הין היפני בתאריך 26/10/2019 הוא 3.246
27/10/2019 3.246 שער הין היפני בתאריך 27/10/2019 הוא 3.246
28/10/2019 3.246 שער הין היפני בתאריך 28/10/2019 הוא 3.246
29/10/2019 3.241 שער הין היפני בתאריך 29/10/2019 הוא 3.241
30/10/2019 3.242 שער הין היפני בתאריך 30/10/2019 הוא 3.242
31/10/2019 3.262 שער הין היפני בתאריך 31/10/2019 הוא 3.262
מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 09/2019

תגובות הגולשים