OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש נובמבר 2019 (11/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בנובמבר 2019 (11/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/11/2019 3.259 שער הין היפני בתאריך 01/11/2019 הוא 3.259
02/11/2019 3.249 שער הין היפני בתאריך 02/11/2019 הוא 3.249
03/11/2019 3.249 שער הין היפני בתאריך 03/11/2019 הוא 3.249
04/11/2019 3.249 שער הין היפני בתאריך 04/11/2019 הוא 3.249
05/11/2019 3.217 שער הין היפני בתאריך 05/11/2019 הוא 3.217
06/11/2019 3.202 שער הין היפני בתאריך 06/11/2019 הוא 3.202
07/11/2019 3.195 שער הין היפני בתאריך 07/11/2019 הוא 3.195
08/11/2019 3.196 שער הין היפני בתאריך 08/11/2019 הוא 3.196
09/11/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 09/11/2019 הוא 3.212
10/11/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 10/11/2019 הוא 3.212
11/11/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 11/11/2019 הוא 3.212
12/11/2019 3.215 שער הין היפני בתאריך 12/11/2019 הוא 3.215
13/11/2019 3.212 שער הין היפני בתאריך 13/11/2019 הוא 3.212
14/11/2019 3.21 שער הין היפני בתאריך 14/11/2019 הוא 3.21
15/11/2019 3.201 שער הין היפני בתאריך 15/11/2019 הוא 3.201
16/11/2019 3.175 שער הין היפני בתאריך 16/11/2019 הוא 3.175
17/11/2019 3.175 שער הין היפני בתאריך 17/11/2019 הוא 3.175
18/11/2019 3.175 שער הין היפני בתאריך 18/11/2019 הוא 3.175
19/11/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 19/11/2019 הוא 3.18
20/11/2019 3.20 שער הין היפני בתאריך 20/11/2019 הוא 3.20
21/11/2019 3.182 שער הין היפני בתאריך 21/11/2019 הוא 3.182
22/11/2019 3.185 שער הין היפני בתאריך 22/11/2019 הוא 3.185
23/11/2019 3.178 שער הין היפני בתאריך 23/11/2019 הוא 3.178
24/11/2019 3.178 שער הין היפני בתאריך 24/11/2019 הוא 3.178
25/11/2019 3.178 שער הין היפני בתאריך 25/11/2019 הוא 3.178
26/11/2019 3.178 שער הין היפני בתאריך 26/11/2019 הוא 3.178
27/11/2019 3.18 שער הין היפני בתאריך 27/11/2019 הוא 3.18
28/11/2019 3.17 שער הין היפני בתאריך 28/11/2019 הוא 3.17
29/11/2019 3.172 שער הין היפני בתאריך 29/11/2019 הוא 3.172
30/11/2019 3.172 שער הין היפני בתאריך 30/11/2019 הוא 3.172
מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2019 מעבר לשער הין היפני בחודש 10/2019

תגובות הגולשים