OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הין היפני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 01/12/2019 הוא 0.032
02/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 02/12/2019 הוא 0.032
03/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 03/12/2019 הוא 0.032
04/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 04/12/2019 הוא 0.032
05/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 05/12/2019 הוא 0.032
06/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 06/12/2019 הוא 0.032
07/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 07/12/2019 הוא 0.032
08/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 08/12/2019 הוא 0.032
09/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 09/12/2019 הוא 0.032
10/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 10/12/2019 הוא 0.032
11/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 11/12/2019 הוא 0.032
12/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 12/12/2019 הוא 0.032
13/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 13/12/2019 הוא 0.032
14/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 14/12/2019 הוא 0.032
15/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 15/12/2019 הוא 0.032
16/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 16/12/2019 הוא 0.032
17/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 17/12/2019 הוא 0.032
18/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 18/12/2019 הוא 0.032
19/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 19/12/2019 הוא 0.032
20/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 20/12/2019 הוא 0.032
21/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 21/12/2019 הוא 0.032
22/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 22/12/2019 הוא 0.032
23/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 23/12/2019 הוא 0.032
24/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 24/12/2019 הוא 0.032
25/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 25/12/2019 הוא 0.032
26/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 26/12/2019 הוא 0.032
27/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 27/12/2019 הוא 0.032
28/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 28/12/2019 הוא 0.032
29/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 29/12/2019 הוא 0.032
30/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 30/12/2019 הוא 0.032
31/12/2019 0.032 שער הין היפני בתאריך 31/12/2019 הוא 0.032
מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2020 מעבר לשער הין היפני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים