OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הין היפני בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 3.173 שער הין היפני בתאריך 01/01/2020 הוא 3.173
02/01/2020 3.173 שער הין היפני בתאריך 02/01/2020 הוא 3.173
03/01/2020 3.207 שער הין היפני בתאריך 03/01/2020 הוא 3.207
04/01/2020 3.216 שער הין היפני בתאריך 04/01/2020 הוא 3.216
05/01/2020 3.216 שער הין היפני בתאריך 05/01/2020 הוא 3.216
06/01/2020 3.216 שער הין היפני בתאריך 06/01/2020 הוא 3.216
07/01/2020 3.198 שער הין היפני בתאריך 07/01/2020 הוא 3.198
08/01/2020 3.19 שער הין היפני בתאריך 08/01/2020 הוא 3.19
09/01/2020 3.171 שער הין היפני בתאריך 09/01/2020 הוא 3.171
10/01/2020 3.169 שער הין היפני בתאריך 10/01/2020 הוא 3.169
11/01/2020 3.159 שער הין היפני בתאריך 11/01/2020 הוא 3.159
12/01/2020 3.159 שער הין היפני בתאריך 12/01/2020 הוא 3.159
13/01/2020 3.159 שער הין היפני בתאריך 13/01/2020 הוא 3.159
14/01/2020 3.155 שער הין היפני בתאריך 14/01/2020 הוא 3.155
15/01/2020 3.149 שער הין היפני בתאריך 15/01/2020 הוא 3.149
16/01/2020 3.143 שער הין היפני בתאריך 16/01/2020 הוא 3.143
17/01/2020 3.135 שער הין היפני בתאריך 17/01/2020 הוא 3.135
18/01/2020 3.136 שער הין היפני בתאריך 18/01/2020 הוא 3.136
19/01/2020 3.136 שער הין היפני בתאריך 19/01/2020 הוא 3.136
20/01/2020 3.136 שער הין היפני בתאריך 20/01/2020 הוא 3.136
21/01/2020 3.139 שער הין היפני בתאריך 21/01/2020 הוא 3.139
22/01/2020 3.139 שער הין היפני בתאריך 22/01/2020 הוא 3.139
23/01/2020 3.155 שער הין היפני בתאריך 23/01/2020 הוא 3.155
24/01/2020 3.153 שער הין היפני בתאריך 24/01/2020 הוא 3.153
25/01/2020 3.173 שער הין היפני בתאריך 25/01/2020 הוא 3.173
26/01/2020 3.173 שער הין היפני בתאריך 26/01/2020 הוא 3.173
27/01/2020 3.173 שער הין היפני בתאריך 27/01/2020 הוא 3.173
28/01/2020 3.169 שער הין היפני בתאריך 28/01/2020 הוא 3.169
29/01/2020 3.169 שער הין היפני בתאריך 29/01/2020 הוא 3.169
30/01/2020 3.172 שער הין היפני בתאריך 30/01/2020 הוא 3.172
31/01/2020 3.163 שער הין היפני בתאריך 31/01/2020 הוא 3.163
מעבר לשער הין היפני בחודש 02/2020 מעבר לשער הין היפני בחודש 12/2019

תגובות הגולשים