OFFICEGUY

שער הין היפני בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הין היפני בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 3.175 שער הין היפני בתאריך 01/02/2020 הוא 3.175
02/02/2020 3.175 שער הין היפני בתאריך 02/02/2020 הוא 3.175
03/02/2020 3.175 שער הין היפני בתאריך 03/02/2020 הוא 3.175
04/02/2020 3.162 שער הין היפני בתאריך 04/02/2020 הוא 3.162
05/02/2020 3.147 שער הין היפני בתאריך 05/02/2020 הוא 3.147
06/02/2020 3.13 שער הין היפני בתאריך 06/02/2020 הוא 3.13
07/02/2020 3.117 שער הין היפני בתאריך 07/02/2020 הוא 3.117
08/02/2020 3.117 שער הין היפני בתאריך 08/02/2020 הוא 3.117
09/02/2020 3.117 שער הין היפני בתאריך 09/02/2020 הוא 3.117
10/02/2020 3.117 שער הין היפני בתאריך 10/02/2020 הוא 3.117
11/02/2020 3.112 שער הין היפני בתאריך 11/02/2020 הוא 3.112
12/02/2020 3.112 שער הין היפני בתאריך 12/02/2020 הוא 3.112
13/02/2020 3.128 שער הין היפני בתאריך 13/02/2020 הוא 3.128
14/02/2020 3.128 שער הין היפני בתאריך 14/02/2020 הוא 3.128
15/02/2020 3.119 שער הין היפני בתאריך 15/02/2020 הוא 3.119
16/02/2020 3.119 שער הין היפני בתאריך 16/02/2020 הוא 3.119
17/02/2020 3.119 שער הין היפני בתאריך 17/02/2020 הוא 3.119
18/02/2020 3.113 שער הין היפני בתאריך 18/02/2020 הוא 3.113
19/02/2020 3.10 שער הין היפני בתאריך 19/02/2020 הוא 3.10
20/02/2020 3.06 שער הין היפני בתאריך 20/02/2020 הוא 3.06
21/02/2020 3.064 שער הין היפני בתאריך 21/02/2020 הוא 3.064
22/02/2020 3.089 שער הין היפני בתאריך 22/02/2020 הוא 3.089
23/02/2020 3.089 שער הין היפני בתאריך 23/02/2020 הוא 3.089
24/02/2020 3.089 שער הין היפני בתאריך 24/02/2020 הוא 3.089
25/02/2020 3.097 שער הין היפני בתאריך 25/02/2020 הוא 3.097
26/02/2020 3.115 שער הין היפני בתאריך 26/02/2020 הוא 3.115
27/02/2020 3.122 שער הין היפני בתאריך 27/02/2020 הוא 3.122
28/02/2020 3.188 שער הין היפני בתאריך 28/02/2020 הוא 3.188
29/02/2020 3.188 שער הין היפני בתאריך 29/02/2020 הוא 3.188
מעבר לשער הין היפני בחודש 03/2020 מעבר לשער הין היפני בחודש 01/2020

תגובות הגולשים