OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/12/2015 הוא 0.003
02/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/12/2015 הוא 0.003
03/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/12/2015 הוא 0.003
04/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/12/2015 הוא 0.003
05/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/12/2015 הוא 0.003
06/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/12/2015 הוא 0.003
07/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/12/2015 הוא 0.003
08/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/12/2015 הוא 0.003
09/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/12/2015 הוא 0.003
10/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/12/2015 הוא 0.003
11/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/12/2015 הוא 0.003
12/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/12/2015 הוא 0.003
13/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/12/2015 הוא 0.003
14/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/12/2015 הוא 0.003
15/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/12/2015 הוא 0.003
16/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/12/2015 הוא 0.003
17/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/12/2015 הוא 0.003
18/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/12/2015 הוא 0.003
19/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/12/2015 הוא 0.003
20/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/12/2015 הוא 0.003
21/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/12/2015 הוא 0.003
22/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/12/2015 הוא 0.003
23/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/12/2015 הוא 0.003
24/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/12/2015 הוא 0.003
25/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/12/2015 הוא 0.003
26/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/12/2015 הוא 0.003
27/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/12/2015 הוא 0.003
28/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/12/2015 הוא 0.003
29/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/12/2015 הוא 0.003
30/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 30/12/2015 הוא 0.003
31/12/2015 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 31/12/2015 הוא 0.003
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2016 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 11/2015

תגובות הגולשים