OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/02/2016 הוא 0.003
02/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/02/2016 הוא 0.003
03/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/02/2016 הוא 0.003
04/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/02/2016 הוא 0.003
05/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/02/2016 הוא 0.003
06/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/02/2016 הוא 0.003
07/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/02/2016 הוא 0.003
08/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/02/2016 הוא 0.003
09/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/02/2016 הוא 0.003
10/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/02/2016 הוא 0.003
11/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/02/2016 הוא 0.003
12/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/02/2016 הוא 0.003
13/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/02/2016 הוא 0.003
14/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/02/2016 הוא 0.003
15/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/02/2016 הוא 0.003
16/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/02/2016 הוא 0.003
17/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/02/2016 הוא 0.003
18/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/02/2016 הוא 0.003
19/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/02/2016 הוא 0.003
20/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/02/2016 הוא 0.003
21/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/02/2016 הוא 0.003
22/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/02/2016 הוא 0.003
23/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/02/2016 הוא 0.003
24/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/02/2016 הוא 0.003
25/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/02/2016 הוא 0.003
26/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/02/2016 הוא 0.003
27/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/02/2016 הוא 0.003
28/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/02/2016 הוא 0.003
29/02/2016 0.003 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/02/2016 הוא 0.003
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 03/2016 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2016

תגובות הגולשים