OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/12/2017 הוא 0.023
02/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/12/2017 הוא 0.023
03/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/12/2017 הוא 0.023
04/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/12/2017 הוא 0.023
05/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/12/2017 הוא 0.023
06/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/12/2017 הוא 0.023
07/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/12/2017 הוא 0.023
08/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/12/2017 הוא 0.023
09/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/12/2017 הוא 0.023
10/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/12/2017 הוא 0.023
11/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/12/2017 הוא 0.023
12/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/12/2017 הוא 0.023
13/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/12/2017 הוא 0.023
14/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/12/2017 הוא 0.023
15/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/12/2017 הוא 0.023
16/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/12/2017 הוא 0.023
17/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/12/2017 הוא 0.023
18/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/12/2017 הוא 0.023
19/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/12/2017 הוא 0.023
20/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/12/2017 הוא 0.023
21/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/12/2017 הוא 0.023
22/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/12/2017 הוא 0.023
23/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/12/2017 הוא 0.023
24/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/12/2017 הוא 0.023
25/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/12/2017 הוא 0.023
26/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/12/2017 הוא 0.023
27/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/12/2017 הוא 0.023
28/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/12/2017 הוא 0.023
29/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/12/2017 הוא 0.023
30/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 30/12/2017 הוא 0.023
31/12/2017 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 31/12/2017 הוא 0.023
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2018 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 11/2017

תגובות הגולשים