OFFICEGUY

שער הלירה הלבנונית בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הלירה הלבנונית בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 01/02/2020 הוא 0.023
02/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 02/02/2020 הוא 0.023
03/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 03/02/2020 הוא 0.023
04/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 04/02/2020 הוא 0.023
05/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 05/02/2020 הוא 0.023
06/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 06/02/2020 הוא 0.023
07/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 07/02/2020 הוא 0.023
08/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 08/02/2020 הוא 0.023
09/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 09/02/2020 הוא 0.023
10/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 10/02/2020 הוא 0.023
11/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 11/02/2020 הוא 0.023
12/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 12/02/2020 הוא 0.023
13/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 13/02/2020 הוא 0.023
14/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 14/02/2020 הוא 0.023
15/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 15/02/2020 הוא 0.023
16/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 16/02/2020 הוא 0.023
17/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 17/02/2020 הוא 0.023
18/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 18/02/2020 הוא 0.023
19/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 19/02/2020 הוא 0.023
20/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 20/02/2020 הוא 0.023
21/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 21/02/2020 הוא 0.023
22/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 22/02/2020 הוא 0.023
23/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 23/02/2020 הוא 0.023
24/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 24/02/2020 הוא 0.023
25/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 25/02/2020 הוא 0.023
26/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 26/02/2020 הוא 0.023
27/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 27/02/2020 הוא 0.023
28/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 28/02/2020 הוא 0.023
29/02/2020 0.023 שער הלירה הלבנונית בתאריך 29/02/2020 הוא 0.023
מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 03/2020 מעבר לשער הלירה הלבנונית בחודש 01/2020

תגובות הגולשים