OFFICEGUY

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2015

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2015
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הרינגיט המלזי בשנת 2015.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הרינגיט המלזי (MYR) במהלך שנת 2015

תגובות הגולשים