OFFICEGUY

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2016

שערי הרינגיט המלזי לשנת 2016
לשימוכם, מצורפת טבלת שערי הרינגיט המלזי בשנת 2016.
הטבלה מעודכנת אוטומטית על בסיס יומי ומוצגת לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.

שער הרינגיט המלזי (MYR) במהלך שנת 2016

תגובות הגולשים