OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש פברואר 2015 (02/2015)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2015 (02/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2015 הוא 0.089
02/02/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2015 הוא 0.089
03/02/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2015 הוא 0.089
04/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2015 הוא 0.088
05/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2015 הוא 0.088
06/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2015 הוא 0.088
07/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2015 הוא 0.087
08/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2015 הוא 0.087
09/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2015 הוא 0.087
10/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2015 הוא 0.087
11/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2015 הוא 0.087
12/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2015 הוא 0.088
13/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2015 הוא 0.088
14/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2015 הוא 0.088
15/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2015 הוא 0.088
16/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2015 הוא 0.088
17/02/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2015 הוא 0.088
18/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2015 הוא 0.087
19/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2015 הוא 0.087
20/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2015 הוא 0.087
21/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2015 הוא 0.087
22/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2015 הוא 0.087
23/02/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2015 הוא 0.087
24/02/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2015 הוא 0.089
25/02/2015 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2015 הוא 0.09
26/02/2015 0.09 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2015 הוא 0.09
27/02/2015 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2015 הוא 0.091
28/02/2015 0.091 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2015 הוא 0.091
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2015 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2015

תגובות הגולשים